Annons

Landsting stoppade TNF-behandling av kostnadsskäl

De höga kostnaderna har gjort att förstagångsbehandling av reumatiker med de nya TNF-alfa-hämmarna tidvis stoppats i Örebro.

21 feb 2002, kl 20:24
0

Annons

Introduktionen av de nya TNF-alfa-hämmarna har inneburit ett behandlingsgenombrott för många patienter med reumatoid artrit. Samtidigt skjuter kostnaderna i höjden. Bara under fjolåret ökade exempelvis användningen av infliximab (Remicade) med över 50 procent.
? Troligen har kostnadsexplosionen bara börjat. Vi har ju bara sett den första fasen av utvecklingen av specifika och välfungerande men samtidigt väldigt dyra läkemedel, säger Rolf Oding, överläkare och klinikchef på reumatologen vid Centrallasarettet i Västerås.


Djupt otillfredställande


Kostnadsutvecklingen har gjort att man i Örebro läns landsting tidvis helt enkelt satt stopp för nyrekrytering av patienter till TNF-alfa-behandling.
Reumatologkliniken på universitetssjukhuset tvingades under sommaren 2001 neka patienter förstagångsbehandling. Stoppet är dock upphävt i nuläget.
? Eftersom dessa läkemedel räknas som dagvårdsläkemedel i slutenvården i vårt landsting och inte skrivs på recept, belastas klinikens budget. Vi hade därmed en ansträngd ekonomi redan inför sommaren 2001, men då fick jag ändå direktiv från sjukhusledningen att hålla budgeten. Vi var därför tvingade att sätta stopp för behandling av nya patienter. Efter fortsatta diskussioner efter sommaren accepterade man dock ett överskridande av budgeten, säger Marie Vallgårda, överläkare och klinikchef vid avdelningen för reumatologi vid universitetssjukhuset i Örebro.
? Situationen var förstås djupt otillfredsställande. Det måste helt enkelt finnas budgetutrymme för en modern och effektiv behandling som denna.


Tio i vänteläge


Marie Vallgårda uppskattar att stoppet i Örebro gjorde att ett tiotal patienter hamnade i ett vänteläge.
Lena Öhrsvik, ordförande i Reumatikerförbundet, reagerar starkt på informationen om att förstagångsbehandling stoppats.
? Vi har varit oroliga för att detta scenario skulle uppstå, men vi hade inte hört talas om att det blivit verklighet. Om det stämmer har patienter förvägrats bästa tillgängliga vård. Detta strider uppenbart mot regeringens prioriteringsriktlinjer och är sannolikt ett brott mot Hälso- och Sjukvårdslagen, säger Lena Öhrsvik, som inte utesluter en anmälan till Socialstyrelsen.
I de flesta landsting betraktas dock TNF-läkemedlen som öppenvårdsläkemedel och förskrivs via recept ? vilket gör att kostnaderna hamnar på den generella läkemedelsnotan. En annan lösning, som tillämpas i exempelvis Eskilstuna, är att reumatologklinikerna tilldelas en separat budget för behandlingen.


Alla experter deltar i beslut


Totalt behandlas i dagsläget bara ett 20-tal patienter med TNF-alfa-hämmare i Örebro. Marie Vallgårda utesluter inte att det ekonomiska trycket bidragit till denna siffra ? som är lägre än i de angränsande landstingen Värmland och Västmanland ? och gjort att man tolkat Svensk Reumatologisk Förenings riktlinjer på ett striktare sätt. På kliniken har man infört ett system där samtliga läkare deltar i diskussionen innan en patient startar behandling med TNF-alfa-hämmare.

I Västerås har man till skillnad från Örebro inte tvingats stoppa förstagångsbehandling av reumatiker ? än.
? Känslan är att vi kommer allt närmare ett scenario där vi tvingas titta i plånboken, säger Rolf Oding.