Annons

Läkemedlen kan jämföras prismässigt

Anmäld: Scand Pharm
Anmälare: Dr Ingela Engblom
Ärende: Marknadsföring av Budesonid nässpray
Ärendenr: IGM W420/02

20 aug 2002, kl 17:48
0

Annons

Annonsen jämför Rhinocort Aqua och Budesonid Scand Pharm. Ingela Engbom menar att den ger intryck av att det är betydelselöst att välja en högre eller lägre dos ? effekten är ju likvärdlig, samt undrar om den verkligen är det och saknar referens till det påståendet. IE undrar också om de negativa effekterna är likvärdiga då det i Läkemedelsboken står att man ska hålla lägsta möjliga dos med nasala steroider.

Scand Pharm tillbakavisar anmälan genom att jämföra preparatens Fasstexter, där inga egentliga skillnader finns gällande biverkningsfrekvens.

Enligt IGM innehåller de två nässprayerna samma verksamma substans. Indikationerna är i allt väsentligt desamma. De angivna normaldoserna utövar väsentligen samma medicinska effekter. De små skillnader som trots finns mellan preparaten har endast ringa betydelse för den kliniska verksamheten.

IGM anser att Scand Pharm inte har handlat i strid mot regelverket och frias därmed.