Läkemedelskostnaderna ökar

Trenden håller i sig. Läkemedelskostnaderna fortsätter visserligen att öka, men inte i samma snabba takt som under 1990-talet. Apotekens totala försäljning förra året var 29,4 miljarder kronor vilket är en ökning med 6,5 procent jämfört med 2000.

14 feb 2002, kl 18:21
0

Jämfört med övriga Europa och USA är kostnadsökningen måttlig visar statistik från Apoteket AB. Mellan september 2000och september20001 var den genomsnittliga försäljningsökningen i Europa 9 procent, i USA 16 procent och Japan 4 procent.

Den måttliga ökningen antas bero på tre saker: Ökad parallellimport och trycket från generika, låg volymökning beroende bland annat på mindre förpackningar och på att få nya läkemedel introducerats förra året.

Användningen ökar knappt

Bara en procent av ökningen beror på en ökad användning av läkemedel. Resten av ökningen står nya och dyrare behandlingar för. Statinerna forsätter till exempel att öka beroende på ändrade rekommendationer för behandling av förhöjda blodfetter. Blodfettssänkaren Zocord såldes till exempel för 659 miljoner kronor förra året och blev därmed det mest sålda läkemedlet i Sverige.

De två stora förlorarna förra året var Xenical och Losec/LosecMups. Båda preparatens försäljning minskade med drygt 200 miljoner jämfört med 2000. Minskningen för magsårsmedlet Losec beror framför allt på att Lanzo tagit marknadsandelar. Lanzo är också det preparat som ökade sin försäljning mest jämfört med året innan. Men trots minskningen ligger Losec Mups på andra plats på försäljningslistan.
Att Xenical minskade beror förstås på att subventionen drogs in i april förra året.

Av cirka 4 000 receptbelagda läkemedel står 20 stycken för 26 procent av försäljningen. Zocord, Losec Mups, Cipramil, Zoloft och Lipitor är de fem största.

De tre största grupperna var 2001 liksom året innan Nervsystemet med 20 procent, Hjärta/kretslopp med 14 procent och Matsmältning/ämnesomsättning med 14 procent av den totala försäljningen.

Bland kvinnor är SSRI den största gruppen, bland män statiner.