Annons
Lägre effekt än vad Curevac hoppats på

Lägre effekt än vad Curevac hoppats på

Enligt interimsresultat från en studie visade sig det tyska vaccinet ha 47 procents skydd mot sars-cov-2-viruset.

17 jun 2021, kl 13:05
0

Annons

Covid-19-vaccinet från det tyska företaget Curevac ger 47 procents skydd. Det visar interimsresultat från en fas IIb/fas III-studie. Enligt företaget beror resultatet till stor del på alla de virusvarianter som nu finns.

Ett fall av den ursprungliga virusvarianten

I går redovisade Curevac interimsresultat av en klinisk studie med 40 000 deltagare från Europa och Latinamerika. Vaccinet visade sig där alltså ha en 47-procentig skyddseffekt mot konstaterad covid-19, vilket är lägre än vad företaget hade hoppats på. Alla de varianter av viruset som nu finns uppges vara en förklaring till resultatet.

I den aktuella analysen har 124 fall av covid-19 sekvenserats för att identifiera vilken virusvariant det handlade om. Av dessa kunde endast ett enskilt fall hänföras till det ursprungliga sars-cov-2-viruset. Mer än häften av fallen orsakades av varianter av särskild betydelse (variants of concern), och de flesta övriga fall av andra mindre karaktäriserande varianter.

– Samtidigt som vi hoppades på ett starkare interimsresultat, inser vi att det är en utmaning att få hög effektivitet när det finns en sådan bred mångfald av varianter. När vi fortsätter mot den slutliga analysen med minst 80 ytterligare fall kan den totala vaccineffekten förändras, säger Franz-Werner Haas, vd för Curevac, i ett pressmeddelande.

Sverige har räknat med vaccin från Curevac

Curevacs vaccin är en av de vaccinkandidater som är under löpande granskning hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. För att EMA ska kunna ge ett nödgodkännande för ett covid-19 vaccin krävs minst 50 procents effektivitet. Detsamma gäller för USA:s läkemedelsmyndighet FDA.

EU har tecknat avtal med Curevac om att köpa in 225 miljoner doser av vaccinet om det visar sig vara säkert och effektivt. Därefter finns även en möjlighet att köpa ytterligare 180 miljoner doser. För Sverige, som ingår i avtalet, skulle det innebära 4,5 miljoner doser.

Enligt Folkhälsomyndighetens långtidsprognos över vaccinleveranser har Sverige räknat med att få över en miljon doser mellan juli och september, förutsatt att vaccinet blir godkänt. Dessa doser är inräknade i målet att alla vuxna, och barn som rekommenderas vaccination, ska ha fått minst en dos senast den 5 september 2021.

Curevacs vaccinkandidat är, liksom vaccinerna från Pfizer/Biontech och Moderna, ett mRNA-vaccin.