Annons

Kvar vid rodret

Hur länge Stefan Carlsson ska kunna titulera sig högste chef över alla Sveriges apotek har den nya regeringen börjat fundera på. Det apoteksmonopol som funnits sedan 1971 lär gå i graven inom några år. Stefan Carlsson vill gärna leda företaget in i förändringen, och ser ? faktiskt ?
positivt på att apotekspersonalen får fler möjliga arbetsgivare.

27 nov 2006, kl 18:23
0

Än så länge finns det nya apotekssystemet bara på skissblocket, uttryckt i budgetpropositionen som att andra aktörer än Apoteket ska ges möjlighet att etablera verksamhet på apoteksområdet.

Vad finns det för fördelar med det system vi haft?

– Säg så här. Rent regelmässigt har vi haft ett mycket enkelt system eftersom hela apoteksverksamheten i Sverige ju är liktydig med Apoteket. Det är bara ett verksamhetsavtal som reglerar vad vi ska göra. Med det nya systemet kommer det att bli mera regler. Sett så kan man fundera över om reformen är en avreglering eller en omreglering.

– En fördel har till exempel varit att vi kunnat bygga intressanta strukturer. Ta till exempel doshanteringen som är helt unik i världen eller den storskaliga tillverkningen av extemporeläkemedel.

Och någon fördel med en nyordning?

– Konkurrensen kommer att öka tillgängligheten. Det är jag säker på. Ser man läkemedel som en kommersiell produkt kommer tillgängligheten att öka.

Blir synen på läkemedel mer kommersialiserad?

– Ja, med automatik blir det en mer kommersiell syn på läkemedel. De brister det kan medföra får man förstås se till att säkra upp med nya system.

Har du handlat den förkylningspåse som Apoteket skyltat upp med under hösten?

– Nej.

Har du utnyttjat erbjudandet att köpa en hudvårdprodukt från Vichy och få två till gratis?

– Nej, det har jag inte heller gjort.

Är inte sådana kampanjer uttryck för att kommersialiseringen redan är här, utan konkurrenter? Merförsäljning tycks vara ett begrepp också inom Apoteket.

– Det här är ett sätt att möta den konkurrens som kommer. Men tillgängligheten hade varit minst lika viktig om monopolet blivit kvar, det skrev man ju klart i EG-domen, att kravet på tillgänglighet måste uppfyllas.

Men vad har tillgänglighet med merförsäljning att göra?

– Vi skulle inte klara av den tillgängligheten, att öppna shopparna och fler apotek, om vi inte hade ett egenvårdssortiment med såväl handelsvaror som receptfria läkemedel. Det är ett sätt att få upp lönsamheten på den verksamhetsdelen.

– Tittar man internationellt har vi varit oerhört noga med att ha ett handelssortiment som är naturligt utifrån ett apotekssystem. Jag ser det som ett konkurrensmedel att hålla ihop ett smalt sortiment på egenvårdsidan.

– Vi kommer inte att börja sälja julgransbelysningar eller vad man nu säljer på Boots när läget ändras.

Är det ett löfte?

– Ja. Vi ska konkurrera med den farmacevtiska kompetensen, inte med ett väldigt brett sortiment.

Det finns kritik just mot att den farmacevtiska kompetensen fått stryka på foten på senare år och att det istället anställts ekonomer på många chefsposter?

– Vi lever i spänningen mellan det apoteksunika och en utveckling där vi måste bli mer detaljhandelslikt. Och det har vi gjort i många herrans år. Även monopolföretaget måste utvecklas utifrån ett tillgänglighets- och lönsamhetsperspektiv. Jag vill att Apoteket utvecklas i någon form av syntes mellan de två polerna.

Och där kom ekonomerna in?

– Ja. Vi har gått från ett företag som initialt bara hade den farmacevtiska kompetensen, till ett mycket modernt företag som utnyttjar stordriftsfördelar och som nu också satt e-handeln i sjön. Det har varit en mycket målmedveten förskjutning från min sida utifrån att vi ska stå starka oberoende av marknadssituation.

Men du anade utgången, allt sedan EG-domen?

– Tja, annars hade vi varit världens bästa monopolföretag.

Distanshandeln omsätter hittills ganska små volymer. Är det verkligen en succé?

– Det kommer att ta tid innan folk vänjer sig vid det. Min målsättning är att vi på några års sikt ska få in minst tio procent av receptkunderna.

– Jag förstår inte varför någon ska behöva använda lunchen för att hämta ut ett blodtrycksmedel man haft i många år. Det måste vara en viktig serviceförbättring att kunna få det hemsänt.

– Receptregistret, som är en förutsättning för e-handeln, är nog den största serviceförbättring som gjorts under alla år Apoteket funnits. Då slipper du den gula lappen och kan gå in på vilket apotek som helst och få ditt läkemedel expedierat om du inte vill använda webben eller telefonen.

Vad får omregleringen för betydelse för de anställda?

– Jag tycker faktiskt, ärligt, att en fördel med en förändrad marknadssituation också är att man får fler arbetsgivare. Det är självklart bra för våra medarbetare att det finns fler möjligheter än att arbeta hos oss.

Ja, förtroendet för ledningen ligger ju inte i topp?

– Vi har haft hårda krav på oss att generera vinst, vilket inneburit tuffa åtgärder när det gäller produktiviteten. Och jag har full förståelse för att det inneburit ett kraftigt tryck ute i organisationen. Jag tror att alla företag som går från monopol till en konkurrensutsättning hamnar i det här läget.

Vilken är Apotekets svagaste punkt idag?

– Vår riktigt stora utmaning är att medarbetarna ska se det positiva med den förändring som kommer och tycka att det blir spännande att gå till jobbet. Det är min absolut största prioritering de närmaste åren.

Av det regeringen sagt hittills förefaller det som att en utförsäljning av Apoteket är en senare fråga. Hur ser du på att vara kvar som statligt bolag i konkurrens eller säljas ut?

– Det har helt att göra med vad Apoteket är för företag efter omregleringen och det vet vi inget om i dagsläget. Vad kommer att ligga i företaget? Man behöver fundera över hur avtalsaffären ska hanteras, alltså det vi gör i slutenvården i förhållande till landstingen. Hur ska man göra med allt det som är samhällsägt och ska komma alla till del, som högkostnadshanteringen, statistikfrågor, register med mera. Det finns många delar förutom själva apotekskedjan man behöver fundera över.

Tolkar du regeringen som att man snarare vill se konkurrerande apotek än receptfritt i handeln och en utförsäljning av Apoteket?

– I alliansens tidigare motion har man sagt att man tänker sig en situation där receptfria läkemedel ska kunna säljas i dagligvaruhandeln och där har vi ju redan en rörelse när det gäller nikotinläkemedlen.

– Jag är övertygad om att man kommer att fortsätta på den vägen. Men jag tycker man ska utreda de två frågorna i ett sammanhang. Det blir en seriösare och bättre bedömning om man tittar på det i en sammanhållen utredning.

Vad är det för skillnad på apoteksombud och att låta handeln sälja receptfria läkemedel ute i butikerna?

– Det sortiment som finns hos ombuden har bestämts tillsammans med hälso- och sjukvården inom det området och det har handlat om ett väldigt litet sortiment. Men visst är det så att ombuden sålt på kommission, utan kompetens.

Så det är inte någon större skillnad?

– Nej, förutom att det som sagt är ett väldigt smalt sortiment och att vi har haft bra kontroll över det. Med en avreglering kan man ju tänka sig att många fler läkemedel kommer ut i handeln.

Till sist, är det någon fråga du tycker jag har glömt?

– Om jag ska fortsätta och leda företaget, kanske. Det är klart att jag ska, är svaret, om jag har styrelsens förtroende. Jag tycker nämligen det ska bli väldigt spännande att leda företaget in i den nya situationen.