Kostnader för läkemedel skenar i Frankrike

Läkemedelskostnaderna på sjukhusen i Frankrike har nästan tredubblats sedan i början av 1990-talet. Det visar en rapport från det franska Riksrevisionsverket, som hävdar att det finns stora brister i priskontrollen.

17 okt 2002, kl 12:19
0

Annons

kostnader Förra året spenderade de offentliga sjukhusen i Frankrike drygt tre miljarder euro på läkemedel. Det är nästan tre gånger mer än för elva år sedan och det franska Riksrevisionsverket kritiserar nu sjukhusens upphandlingssystem.
Priserna på de läkemedel som säljs på apoteken regleras av en myndighet. På de offentliga sjukhusen är däremot prissättningen fri. Sjukhusen köper in sina läkemedel efter ett anbudsförfarande. Men hela konkurrenssystemet sätts ur spel, när ett företag har monopol på en produkt. Nu önskar Riksrevisionsverket att upphandlingssystemet ses över och att sjukhusledningar, läkemedelsindustrin och Läkemedelsverket verkar för att bromsa den kraftiga utgiftsökningen.
? Nya behandlingsmetoder är dyrare. Vi är ofta tvungna att acceptera priset eller låta bli att ta in produkten. Men det handlar egentligen om ett politiskt val. Om invånarna ska erbjudas nya effektivare läkemedel så kostar det. Dessutom måste man ju fråga sig vem som ska betala för tillverkarnas forskning, säger Gilles Aulagner, som är chefsapotekare på universitetssjukhuset i Lyon och ordförande i fackförbundet SNPHPU.

Fri fakturering
Riksrevisionsverket kritiserar också ett system för nya terapier, som fortfarande är på utvecklingsstadiet, men vilka sjukhusen kan använda på dispens. Enligt Gilles Aulagner fakturerar tillverkarna i det fallet vad de vill.
? Jag håller med om att det är onormalt, för i själva verket bidrar vi till utvecklingen av produkterna.
Ytterligare en faktor som har gjort att läkemedelskostnaderna kraftigt har stigit är att före detta inlagda patienter har rätt att hämta ut vissa produkter på sjukhusapoteken. Det gäller bland annat trippelterapi till hiv-smittade och koaguleringsmedel åt blödarsjuka.
Anna Trenning-Himmelsbach