Annons

Konkurrent till Lucentis på väg

Ett nytt läkemedel för behandling av ögonsjukdomen våt AMD kommer troligen att godkännas i Europa mot slutet av det här året.

24 sep 2012, kl 09:50
0

Annons

Det är företaget Bayer som ansökt om att få sitt läkemedel Eylea (aflibercept) godkänt för behandling av patienter med våt åldersrelaterad makuladegeneration, AMD. CHMP, den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté har nu rekommenderat EU-kommissionen att godkänna läkemedlet. Troligen kommer det att ske mot slutet av året.

Aflibercept är redan godkänt i USA och Australien.

Våt AMD är idag den vanligaste orsaken till blindhet för personer över 65 år i USA och Europa.

Efter att medlet godkänts är det upp till företaget att förhandla med de nationella myndigheterna om ett pris på läkemedlet.

I och med att det här läkemedlet kommer ut på marknaden finns en konkurrent till det idag enda godkända läkemedlet för behandling av våt AMD, Lucentis.