Annons

Klinisk verksamhet krävs för att läkemedel ska subventioneras

Läkarlegitimation ska inte längre räcka för att skriva ut subventionerade läkemedel anser regeringen. För att läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet krävs en arbetsplatskod. Och en sådan ska endast den som har en arbetsplats få.

17 jan 2002, kl 17:27
0

Annons

Endast den som har en arbetsplats bör tilldelas en arbetsplatskod, anser regeringen i propositionen om den nya läkemedelsförmånen. Arbetsplatskoden föreslås samtidigt vara en förutsättning för att ett förskrivet läkemedel ska ingå i högkostnadsskyddet.

Av Läkarförbundets drygt 35 000 medlemmar är några tusen pensionerade, hur många, i yrkesverksam ålder, som inte är kliniskt verksamma har förbundet inga uppgifter på men man uppskattar att det kan röra sig om cirka fem procent.

Tolkning återstår

Men innebär förslaget att läkare som idag arbetar med forskning eller annat på ett läkemedelsföretag, på ett verk, myndighet eller sadlat om till bonde och skriver poesi ska kunna få en arbetsplatskod och skriva ut subventionerade läkemedel eller inte? Och hur blir det med pensionärerna? Hur ska förslaget tolkas och vem ska ha tolkningsföreträde?

?Propositionstexten är mycket kortfattad, men jag utgår från att man
skall vara kliniskt verksam för att få en arbetsplatskod, säger
Mariannne Boivie projektledare för Landstingsförbundets
läkemedelsprojekt. Den kommande riksdagsbehandlingen hoppas jag skall
klargöra hur det är tänkt

Charlotta Lokrantz sakkunnig på socialdepartementet och som arbetat med propositionen gör inte samma tolkning:

? Egentligen står det ju bara att det ska vara en arbetsplats som kan identifieras. Så det är inget i propositionen som hindrar att en läkare som inte arbetar kliniskt får en arbetsplatskod kopplad till sin arbetsplats menar hon. Däremot blir hon vagare när det gäller pensionerade läkare.

? Detaljerna får utarbetas av de berörda.

Läkarförbundet har inte motsatt sig arbetsplatskodningen, men Per-Olov Stålbo på förbundet beskriver det som en tuff attityd från statsmakternas sida att inte längre tillåta att läkemedel förskrivna utan arbetsplatskod subventioneras.

? Vi accepterade det förutsatt att det inte blir någon inskränkning i förskrivningsrätten. Men då måste man lösa kodningen för de som idag inte har någon självklar arbetsplats.
Annars blir det i praktiken anser Per-Olov Stålbo en inskränkning av förskrivningsrätten eftersom patienten inte har rätt till subvention. Han får också stöd av bland andra Barbro Westerholm, ordförande i Sverges pensionärsförbund som i ett uttalande kräver att alla läkare ska kunna få en kod och förskriva mot subvention.

Idag anges någon form av arbetsplatskod på ungefär 70 procent av samtliga recept.