Klartecken för förslag om covid i vaccinationsregister

Klartecken för förslag om covid i vaccinationsregister

Lagrådet har inget att invända mot förslaget att alla vaccinationer mot covid-19 ska in i vaccinationsregistret.

26 okt 2020, kl 10:47
0

Annons

Många remissinstanser hade synpunkter på förslaget att det svenska vaccinationsregistret även ska innehålla alla vaccinationer som ges mot covid-19. Men regeringen valde att skicka förslaget till lagrådet på remiss utan några större förändringar.

Lagrådet lämnar nu i sitt yttrande förslaget “utan erinran”. Det innebär att de nya bestämmelserna kan börja gälla vid årsskiftet.

Covid-19 in i vaccinationsregistret

Som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat föreslår regeringen att lagen om register över nationella vaccinationsprogram ska omfatta även vaccinationer mot covid-19. Detta för att redan från början kunna följa effekt och säkerhet hos de olika covid-19-vacciner som väntas bli klara för användning de närmaste åren.

Regeringen pekar bland annat på lärdomarna från vaccineringen med Pandemrix vid svininfluensapandemin där ett antal fall av narkolepsi kopplats till vaccinet. Detta visar, menar regeringen, hur viktigt det är att noggrant följa upp pandemivaccinationer.

Samtliga remissinstanser utom Datainspektionen sade i stort ja till förslaget. Datainspektionens invändning är framför allt om att lagändringens påverkan på den personliga integriteten inte är tillräckligt utredda.

Övriga remissinstanser tillstyrkte helheten. Men många av dem ville ändå ha ändringar i förslaget. Ett flertal – bland andra Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsindustriföreningen, Kungliga vetenskapsakademien och E-hälsomyndigheten – ansåg att alla pandemivaccinationer borde omfattas av lagändringen. Att bara skriva in covid-19 räcker inte, menade de.

I lagrådsremissen kommenterar regeringen dessa synpunkter med att det skulle kräva ytterligare analys att ändra lagen till att omfatta alla vaccinationer vid pandemier. ”Under rådande omständigheter finns det inte utrymme för att göra en sådan ytterligare analys”, skriver regeringen.

Tar fram tekniska lösningar

De flesta remissinstanser höll med regeringen om att vaccinationernas dosnummer bör antecknas i registret. Några instanser ansåg att även vaccinerande vårdenhet borde registreras, men regeringen menar att även detta skulle kräva analys som det inte heller finns utrymme för.

Regeringen vill att den nya lagen ska börja gälla 1 januari 2021 även om det ännu är oklart när de första covid-19-vaccinationerna kan börja ges. Den 5 november lade regeringen fram sin proposition om lagändringen.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för det nationella vaccinationsregistret dit covid-19-vaccinationer ska börja rapporteras. I dag är det enbart vaccinationer mot de elva sjukdomarna i barnvaccinationsprogrammet som registreras där.

Folkhälsmyndigheten har nu fått i uppdrag att ta fram tekniska lösningar så att vaccinerande enheter runt om i landet kan börja rapportera in covid-19-vaccinationer när det är dags.

UPPDATERAD 5 november med länk till regeringens proposition.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng