IT-stängt hos EMA på grund av Brexit-flytten
EMA:s temporära byggnad Spark building i stadsdelen Sloterdijk i Amsterdam.

IT-stängt hos EMA på grund av Brexit-flytten

EMA tvingas som en följd av flytten till Amsterdam att stänga sina IT-system för extern åtkomst i två dygn.

27 mar 2019, kl 06:23
0

Annons

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA arbetar för högtryck med att lösa små och stora problem i spåren av Brexit. Det handlar inte bara om att försöka förhindra läkemedelsbrister som kan uppstå vid ett brittiskt utträde från EU. Brexit försvårar också EMA:s egen verksamhet på olika sätt, främst på grund av den påtvingade flytten från London till Amsterdam, som Läkemedelsvärlden rapporterat om.

En effekt av flytten är att tidsinställningen i EMA:s datorservrar behöver anpassas från Greenwich mean time, GMT, till Central European time, CET. Detta ska, meddelar nu EMA, ske under kommande veckoslut. Det kommer därför inte att gå att nå EMA:s IT-system från lördag morgon 30 september till måndag morgon 1 april.

Den publika webbsidan kommer att vara öppen som vanligt, men inga andra applikationer eller EMA-drivna webbsidor kommer att kunna nås.

Ett problem som sannolikt kommer att ta längre tid att lösa är att flytten även leder till att EMA förlorar medarbetare som inte vill flytta med till Amsterdam. Enligt prognoser kan detta komma att gälla så många som en fjärdedel av de 900 medarbetarna.

Omkring 350 medarbetare är för närvarande på plats på det nya huvudkontoret i Amsterdam. Många andra distansarbetar ännu.

Nyligen hade EMA:s styrelse sitt första möte i Amsterdam och konstaterade då att flyttens följder kommer att kunna inverka på verksamheten under hela 2019. Godkännande av nya läkemedel och säkerhetsövervakning av läkemedel kommer att prioriteras. Annan verksamhet kan komma att skjutas framåt i tiden. En plan för detta ska beslutas vid nästa styrelsemöte i juni.

När det gäller att förebygga läkemedelsbrister vid en Brexit är EMA:s tongångar nu försiktigt optimistiska. Antalet centralt godkända läkemedel i riskzonen sägs minska kontinuerligt vartefter läkemedelstillverkarna vidtar nödvändiga åtgärder.

Europarådets beslut att ge Storbritannien ytterligare respit med sitt slutgiltiga beslut har också gjort att branschen fått ytterligare ett par veckor på sig. Nu är 12 april deadline för de förändringar som vissa läkemedelsföretag kan behöva göra för att kunna fortsätta leverera sina läkemedel inom EU efter att Storbritannien lämnat.