Annons

Inga hälsovinster med D-vitamin

Osannolikt att det finns hälsofördelar med tillskott av D-vitamin.

27 jan 2014, kl 12:50
8

Annons

Tillskott med D-vitamin förhindrar inte hjärtinfarkt, stroke, cancer eller benfrakturer och det är därför inte troligt att det finns några hälsovinster, konstateras i en metaanalys publicerad i Lancet. Forskarna tror inte heller att framtida studier med liknande design som de undersökta kommer att kunna visa på några andra resultat.

Forskarna har gått igenom totalt 40 randomiserade studier utan att se några hälsovinster med D-vitamin med eller utan kalciumtillskott.

8 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. har endast läst sammanfattningen, men menar de (och du) att det inte finns några hälsovinster även i andra fall än de undersökta? dvs de som även du listar. tänker ffa på allmäntillstånd och “QoL”.

 2. Intresserad av en utveckling på din kommentar Lena Hermansson. Vad är “riktiga” vitaminer?

 3. NY METASTUDIE VISAR ATT DE NIVÅER AV D-VITAMIN SOM VI VET ÄR FÖR SMÅ INTE HAR EN STOR EFFEKT

  Visst blir man imponerad?

  En sökning på Pubmed ger 57 980 vetenskapliga publicerade studier på D-vitamin. Av dessa har några forskare valt ut 40 studier till en metastudie och drar slutsatsen att läkare ska avråda från tillskott med D-vitamin, trots en massiv forskning som visar på positiva resultat.

  Varför? Därför att man i denna metastudie INTE kunde påvisa att de doser som forskningen anser vara för små kunde minska risken för sjukdomar med 15 procent eller mer.

  Hängde du med? Nej, det är snurrigt. Varför inte dra slutsatser från studier med den nivå som bevisligen gör nytta?

  En sammanfattning av studien finns här. http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587%2813%2970212-2/fulltext

  Hela studien finns här.
  http://press.thelancet.com/vitDfutility.pdf

  För det första är de flesta överens om att så kallade metastudier inte är tillförlitliga att dra långtgående slutsatser ifrån. Eftersom man tittar på många olika studier, i detta fall 40 studier, och studierna är upplagda på olika sätt så kan man inte jämföra dem. Det är som att jämföra äpplen och päron.

  Skillnaderna kan vara följande. Dosen av D-vitamin, typ av D-vitamin (D2 eller D3), olika sammansättning på grupperna (ålder, sjukdomar etc). Om vissa studier använder sig till exempel av en dos som myndigheterna rekommenderar på 5 mikrogram, så kommer de inte att få några positiva effekter. Om de använder sig av D2 (som inte är den form som finns i kroppen) så får de inte heller lika bra effekter, det vet man från andra studier, osv.

  I studien definierar de effekten som positiv om den minskar dödligheten med minst 5 procent eller minskar risken för sjukdomar med minst 15 procent. Det betyder att om en studie visar att dödligheten vid tillskott av D-vitamin sjunker med 4,5 procent eller att risken för hjärt-kärlsjukdomar, stroke, cancer, höftfrakturer etc minskar med 14,5 procent, så räknas det inte som en studie med positiva resultat. Men minskad dödlighet med nästan 5 procent eller minskad frekvens av olika folksjukdomar med nästan 15 procent är ju fantastiskt bra resultat! Om ett läkemedel skulle visa på sådana resultat så skulle det basuneras ut i alla medier?

  De studier de tittat på utgår ifrån att man har brist på D-vitamin om nivån av 25OHD i blodet är mindre än 50 nmol/l, vilket det också är hos många av personerna i studien. Sedan säger de att D-vitaminnivån i blodet ökade tillräckligt eftersom nivån i slutet av studierna låg över 50 nmol/l och ibland betydligt högre. I dag anses det bland ledande forskare på D-vitamin att nivån av 25OHD bör ligga i intervallet 75?150 nmol/l. Vissa forskare har sett att man ibland inte får några positiva effekter förrän man kommer upp på nivåer uppåt 100 nmol/liter. Om personerna i dessa studier efter behandling har legat för lågt i 25OHD, så kan man inte förvänta sig positiva effekter.

  I studien skriver de själva att tröskeln på en minskning på minst 15 procent förbättring kan vara för hög. Sedan kommer någon form av cirkelresonemang. De anser att en minskning av risken med mindre än 15 procent knappast är attraktivt för patienter eftersom nyttan inte kan rättfärdigas av ansträngningen av att genomgå behandlingen. Men vi pratar inte om en hjärttransplantation utan om ett kosttillskott utan biverkningar vid normalt intag. De har ju inte heller frågat några patienter vad de tycker.

  Se följande. The efficacy thresholds we chose for the primary trial sequential analyses (15% risk reduction) could be too high. At an individual level, small treatment effects are unlikely to be attractive to patients because the absolute benefit does not justify the effort of taking the treatment. At a population level, however, small effects could produce substantial benefits if the outcome is common, and the treatment is used widely and is safe. However, this justification leads to a somewhat circular argument. A strong evidence base is needed before widespread treatment can be introduced.

  Available evidence does not lend support to vitamin D supplementation and it is very unlikely that the results of a future single randomised clinical trial will materially alter the results from current meta-analyses. Thus, several large randomised controlled trials with results that differ substantially from trials included here would be needed to provide convincing evidence that any small treatment effect (<15% risk reduction) is a real finding. The consistency of results in trials done so far suggests that the likelihood that such results will be reported is low.

  Furthermore, the absence of positive findings in large number of trials completed thus far suggests that similar future trials will have a high chance of null or negative results and therefore might be viewed as a low priority by research funders.

  Tittar man i studien så visar det sig att längden på studien varierar från 1 månad till 7 år. Dosen är i de flesta fall mindre än 800 IE (20 mikrogram). Nivån i blodet efter studiens slut är över 75 nmol/liter för endast 14 st av 40 studier, dvs 35%. I ett fall är nivån av 25OHD i blodet före studien 25 nmol/liter och efter studien 27 nmol/liter, vilket är grav brist även efter studien.

  Varför över huvud taget ta med en sådan studie. Den borde ha rensats bort och aldrig ingått i metastudien. Trots dessa brister visade denna metastudie att dödligheten minskade med 4%, vilket får anses vara mycket bra. Men om man sätter ribban på mer än 5%, så vips har man visat att D-vitamin inte har någon positiv effekt.

  Studien avslutas med följande påstående.

  In view of our findings, there is little justification for prescribing vitamin D supplements to prevent myocardial infarction or ischaemic heart disease, stroke or cerebrovascular disease, cancer, or fractures, or to reduce the risk of death in unselected community-dwelling individuals. Investigators and funding bodies should consider the probable futility of undertaking similar trials of vitamin D to investigate any of these endpoints.

  Man påstår att det finns litet stöd för att förskriva D-vitamin för de uppräknade sjukdomarna. Dessutom avråder man andra forskare och institutioner från att göra liknande studier på D-vitamin eftersom de anser att det sannolikt inte kommer att leda till några andra resultat.

  I inledningen säger man även.

  Interpretation Our findings suggest that vitamin D supplementation with or without calcium does not reduce skeletal or non-skeletal outcomes in unselected community-dwelling individuals by more than 15%. Future trials with similar designs are unlikely to alter these conclusions.

  Alltså att framtida studier med liknande upplägg sannolikt inte kommer att visa andra resultat än i denna studie. Självklart, om man lägger upp det på samma sätt och inte har större krav så får man liknande resultat.

  Där går en varningsklocka. Annars bukar det heta att det behövs mer studier, men inte här. En sökning på Pubmed på D-vitamin ger 57 980 träffar (= vetenskapliga publicerade studier). Av dessa är många studier positiva, vilket också har lett forskare till att omvärdera D-vitaminets roll och de doser och nivåer i blodet som behövs. I denna metastudie har de titta på 40 studier, varav en del dåliga, och ändå avråder de från tillskott med D-vitamin och avråder från vidare forskning på området. Det låter som ett beställningsverk från någon som inte vill att personer ska äta D-vitamin.

  SAMMANFATTNINGSVIS KAN MAN SÄGA:
  ? Att metastudier inte är lämpliga för att dra några slutsatser alls.
  ? Att forskarna har gjort egna antaganden som inte är vetenskapliga
  ? Att de dragit slutsatser som strider mot den mängd av studier som visar på positiva effekter av tillskott med D-vitamin, bara man använder rätt form av D-vitamin (D3) och kommer upp i tillräckligt höga nivåer i blodet (över 75 nmol/liter).

  /Bertil Wosk

 4. Att dra slutsatser av 40 ej jämförbara metastudier! Det är som att när man har fel på bilen, byta p-plats, grattis till er journalistiska scoop!