Annons

Industrin vill ha mer samarbete med sjukvården

Att företag inom life science börjar samverka mer med både
sjukvården och universiteten är förutsättning för att branschen ska lyckas. Det
visar en undersökning av befattningshavare på företag i
Stockholmsregionen som Stockholm Science City Foundation gjort.

3 dec 2010, kl 12:36
0

Annons

Över hälften av de 103 ledande befattningshavarna på life scienceföretag i Stockholmsregionen tror att Sverige har möjlighet att bli världsledande inom området och mer än hälften ser en stor tillväxtpotential för branschen. Men 45 procent av bolagen säger att det krävs mer samverkan mellan näringsliv, universitet och sjukvård för att det ska lyckas.

Det är resultatet av en undersökning som gjorts på uppdrag av Stockholm Science City Foundation, SSCi, under hösten 2010. Sammanlagt deltog 103 vd:ar, affärsutvecklingschefer och chefer för forskning och utveckling inom life science. Majoriteten av bolagen är små bolag med en till fyra men även företag med några hundra anställda finns representerade.
– För många företag inom branschen är samverkan med sjukvården avgörande för att kunna utveckla och testa nya produkter och lösningar. Men tyvärr upplever många företag i branschen att rätt förutsättningar för detta saknas. Det kan i förlängningen innebära att vårdkvaliteten försämras. Inom initiativet Stockholm Life utvecklas nya samarbetsformer mellan hälso- och sjukvård och industri i syfte att stärka life science i regionen, kommenterar Ylva Williams vd på Stockholm SSCi.

SSCi arbetar på uppdrag av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet samt Stockholms Stad, Solna Stad och Stockholms Läns Landsting och näringslivet.