Annons

Jan Björklund öppnar för skattereduktion för forskningsintensiva företag

Avdragsrätt för privata forskningsdonationer, skattelättnader för
riskkapital och skattereduktion för företag som bedriver forskning och
utveckling. Det är några av alternativen som utbildningsminister Jan
Björklund vill se över för att stärka den svenska life scienceindustrin.

3 dec 2010, kl 12:05
0

Gott om innovatörer och bra idéer men svårt att nå vägen fram till produkterna som kunder betalar för. Så sammanfattades bilden av svenska forskare och forskningsintensiva företag inom life science vid en konferens som Sweden Bio ordnade på torsdagen. Under temat hur regering och industri kan samverka för att underlätta akademisk forskning och få små företag att växa diskuterade företrädare från industri, akademi och politik vad som saknades.

Enligt utbildningsminister Jan Björklund, som också ansvarar för forskningsfrågor, finns det flera saker att göra på skattesidan.
– Regeringen behöver titta på möjligheterna till skatteändringar för den här sektorn. En möjlighet är att införa skattelättnader för de företag som har en forskningsintensiv verksamhet, liknande den som finns i många andra länder. Det är ingenting vi kan genomföra genast men inom en femårsperiod vore det rimligt, sade han.

Att göra det mer förmånligt att donera pengar till forskning var ytterligare ett alternativ som Jan Björklund tog upp. Enligt ministern är regeringen överens om att pengar som privatpersoner skänker till forskningsfonder bör skattebefrias. Dessutom vill han att det ska bli lättare att satsa riskkapital i Sverige.
– Det behövs allokeras mer riskkapital till branschen och eftersom många investeringar görs förgäves så behövs det skattelättnader för de som tillför sådant kapital.

Andra områden som Jan Björklund sa att han vill genomföra är att förenkla expertskatten som han beskrev som krånglig och göra kvalitetsregistren mer tillgängliga.
– Det finns mängder av värdefull information som skulle kunna vara till stor nytta om den var mer tillgänglig. Samtidigt måste man ha problematiken med integritet i åtanke och vi arbetar med att genomföra lagändringar så att detta blir möjligt, sade han.

Akbar Sedigh, ordförande i Elekta och vice ordförande i Sweden Bio, sa att företagen i första hand inte behöver pengar utan handling.
– Vi har utrett och undersökt saker tillräckligt, nu vill vi se att regeringen gör verklighet av de många bra förslag som kommit fram.