Annons

Immunomodulerande salva återställer hudens balans

Den topikala immunomoduleraren tacrolimus angriper atopiska eksem på ett principiellt nytt sätt.

22 nov 2001, kl 16:24
0

Cytokiner och immunomodulerande läkemedel förstärker eller dämpar kroppens immunförsvar och används på en rad till synes väsenskilda terapiområden.

Mest uppmärksammade är kanske de så kallade betainterferonena, som inneburit ett viktigt genombrott i behandlingen av multipel skleros.

Ytterligare immunomodulerande preparat kommer säkerligen att nå kliniken framöver. Läkemedelsindustrin satsar idag åtskilliga miljoner på forskning med denna inriktning och immunomodulering är för närvarande ett av de hetaste framtidsspåren inom läkemedelsutvecklingen.


Alternativ till kortison


Tacrolimus (Protopic) blir sannolikt under 2002 det första immunomodulerande läkemedlet mot atopiskt eksem på den svenska marknaden. Medlet återställer den immunologiska balansen i huden och förebygger inflammation, rodnad och klåda på ett principiellt nytt sätt. Tacrolimus väntas framför allt bli ett alternativ för patienter som inte blir hjälpta av traditionell kortisonanvändning.

Hudens T-celler, som aktiveras vid atopiskt eksem, utgör måltavlor för tacrolimusmolekylerna. Läkemedlet verkar troligen genom att penetrera cellmembranet och binda till proteinet FKBP-12. Därefter bildas komplex bestående av tacrolimus-FKBP-12, calcium och calcineurin, som förhindrar att den cytoplasmatiska faktorn NF-AT defosforyleras.
Faktorn kan därigenom inte binda till sin subenhet i cellkärnan (denna effekt medieras troligen även via det så kallade PKC-förloppet).

Transkriptionen av genen för interleukin-2 hämmas och produktionen av denna cytokin minskar. Detta hämmar i sin tur T-cellernas proliferering. Indirekt avtar även T-cellernas grad av aktivering.

Lansering i juni

EMEA:s expertkommitté CPMP gav i mitten av oktober ett positivt utlåtande och i början av 2002 väntas ett formellt EU-godkännande enligt den centrala godkännandeproceduren.

? I juni hoppas vi kunna lansera preparatet, säger Jan Kihlhamn, medicinsk rådgivare på Fujisawa Scandinavia som kommer att marknadsföra preparatet.

Tacrolimus finns sedan en tid tillbaka på de amerikanska och japanska marknaderna. Även Novartis har en topikal immunomodulerare, pimecrolimus, i sen klinisk utveckling.