Annons
Hpv kopplas till ökad risk att föda för tidigt
Foto: Istock

Hpv kopplas till ökad risk att föda för tidigt

Detta är ett skäl för unga att vaccinera sig, menar forskare som kommit fram till resultatet i en studie.

26 maj 2021, kl 11:37
0

Annons
Johanna Wiik.

Johanna Wiik. Foto: privat

Det finns en ökad risk för kvinnor som bär på humant papillomvirus, hpv, att föda för tidigt. Det visar en studie från Göteborgs universitet som har publicerats i tidskriften PLOS Medicine.

Därmed kan det finnas en koppling mellan viruset i sig, och den ökade risken som tidigare har setts hos gravida som har genomgått en behandling för hpv-orsakade cellförändringar, menar forskarna.

En miljon förlossningar

Sedan tidigare är det känt att det finns en ökad risk att föda för tidigt, alltså före vecka 37, om kvinnan har behandlats för cellförändringar efter en hpv-infektion. Den nu aktuella studien visar att själva viruset i sig kan kopplas till en ökad risk att föda för tidigt, och även till komplikationer för barnet.

Forskarna har undersökt uppgifter från över en miljon förlossningar mellan 1999 och 2016 som har registrerats i Medicinska födelseregistret. Dessa har sedan kopplats till Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och Cancerregistret.

Undersökningen visade att 9,1 procent av de kvinnor som tidigare hade behandlats för cellförändringar födde för tidigt. I gruppen med hpv-infektion i anslutning till graviditeten var motsvarande andel 5,9 procent. Detta var en statistiskt säkerställd ökning jämfört med en referensgruppen med kvinnor som alltid hade haft normala cellprover, där 4,6 procent födde för tidigt.

Forskarna betonar dock att resultaten inte ger något stöd för att bedöma risknivåer hos enskilda kvinnor i barnafödande ålder.

– Jag vill poängtera att riskökningen för att föda tidigt är liten för den enskilda kvinnan som bär på hpv. Men det här är ytterligare ett skäl för unga att ingå i vaccinationsprogrammet mot hpv, säger studiens förstaförfattare Johanna Wiik i ett pressmeddelande.

Hon är doktorand inom obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och gynekolog och obstetriker på Sahlgrenska universitetssjukhusets kvinnoklinik.

Forskarna påpekar också att eftersom det är en registerstudie så är bara det statistiska sambandet men inte orsakssambandet bevisat. Därför kan de inte säkert svara på om det är själva viruset som orsakar graviditets- och förlossningskomplikationerna.

Viktigt att undersöka sig för hpv

För att kunna upptäcka eventuella cellförändringar efter en hpv-infektion är det viktigt att kvinnor gör gynekologiska cellprovtagningar regelbundet.

– Ju tidigare cellförändringar upptäcks, desto bättre kan vi följa och behandla dem. Och så är det bra att berätta för sin barnmorska om man har haft cellförändringar och om man blivit behandlad för detta när man skriver in sig på mödrahälsovården. Då kan förlossningsvården väga in den informationen när graviditetsövervakning planeras, säger Johanna Wiik.

Sedan 2010 har flickor i Sverige kostnadsfritt fått hpv-vaccin främst mot livmoderhalscancer. Under hösten 2020 började även pojkar att vaccineras. Detta för att öka både kvinnors och mäns cancerskydd eftersom hpv-vaccin även skyddar mot bland annat peniscancer, analcancer och cancer i mun och svalg.