Hormonersättning ger störst risk för icke aggressiv bröstcancer

En stor svensk studie visar att användning av hormonbehandling i klimakteriet ger mindre riskökning för elakartad bröstcancer än vad gäller mer ofarliga cancerformer. Resultaten presenteras i en kommande doktorsavhandling vid Karolinska Institutet.

6 sep 2006, kl 15:18
0

I studien har data samlats in från drygt 27 000 kvinnor, födda i Sverige 1932 eller senare, som fick bröstcancer under perioden 1958-1997. Sambandet med olika riskfaktorer som barnafödande och hormonbehandling har analyserats.

Lena Rosenberg visar i sitt arbete att risken vid användning av hormonbehandling vid klimakteriet verkar öka framför allt när det gäller ?snällare? former av bröstcancer som innebär att kvinnan har större chans att överleva.
Studien visar också att kvinnor som drabbas av bröstcancer har sämre prognos om de fått barn inom en tioårsperiod för diagnos. Prognosen förbättras successivt ju längre tid som går mellan barnafödande och diagnos.

Förutom att tiden som förflutit mellan barnafödande och bröstcancerdiagnos har betydelse för prognosen, visar studien att kvinnor som blivit mödrar i tonåren har sämre prognos.