Annons

Hopp om snabbverkande antidepressiva

En substans som blockerar muskarinkolinerga receptorer har
visat sig ge en snabb effekt på personer med svår depression.
Substansen som heter skopolamin väcker hopp om läkemedel som verkar
bara några dagar efter behandlingsstart.

2 mar 2010, kl 13:16
0

Annons

Många av de vanliga antidepressiva läkemedlen ger inte effekt förrän efter tre till fyra veckor. Mycket av den forskningen inom bioologisk psykiatri går därför ut på att hitta medel som börjar verka snabbare. I en ny utgåva av Biological Psychiatry som ges ut av Elsevier, har forskare studerat effekten av skopolamin och sett positiva resultat.

Skopolamin verkar genom att tillfärlligt blockera kolinerga muskarinreceptorer som enligt vissa teorier är överaktiva hos personer som lider av depression. Skopolamin finns idag som ett godkänt läkemedel för att förebygga illamående vid åksjuka.

I den lilla studien med 22 personer har amerikanska forskare i en dubbelblind studie låtit patienter med svår depression få antingen först skopolamin och sen placebo eller vice versa. Dosen var 4.0 ?g per kilo kroppsvikt, intravenöst. Enligt författarna upplevde försökspersonerna en minskning av depressionssymtomen redan tre dagar efter det att behandlingen inletts. Hälften av deltagarna upplevde en förbättring redan efter ett dygn. Flera av försökspersonerna upplevde också att effekten kvarstod i upp till två veckor efter avslutad behandling.
 
Forskarna bakom studien skriver att resultaten är intressanta eftersom en blockering av muskarinreceptorer ingick i många av de äldre tricykliska antidepressiva behandlingarna. Denna har ansetts mest ge upphov till biverkningar som förstoppning, sedering och minnesnedsättning. Nyare antidepressiva  har inte den muskarinreceptorblockarande effekten.

I en kommentar skriver John Krystal, redaktör på Biological Psychiatry att resultaten väcker hopp om att utveckla en ny antidepressiv behandling som verkar snabbare än tre till fyra veckor. Men han skriver också att större och längre studier behövs för att se om skopolamin är kliniskt effetkivt och säkert.