Annons

Hellre piller än terapi för amerikaner

Deprimerade amerikaner tar oftare antidepressiva läkemedel än
går i terapi. Men resultaten är ungefär desamma visar en
konsumentundersökning.

3 jun 2010, kl 12:37
0

Annons

Av de 1500 amerikaner som ingick i undersökningen tog omkring 80 procent ett antidepressivt läkemedel mot sin depression, rapporterar Reuters. Mest populära var SSRI-preparaten som inte förknippades med lika många negativa biverkningar som medel av typen serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, SNRI.

Enligt undersökningen var de personer som gått i terapi utan läkemedelsbehandling uppgav en lika stor förbättring efter sju terapisessioner som de som tog läkemedel. Det hade ingen betydelse om den som höll i terapin var psykiater, psykolog eller till exempel socialarbetare.

Bland de som medicinerade fann man ett antal olika biverkningar där den vanligaste uppgavs vara nedsatt sexlust eller förmåga till sex. Men jämfört med tidigare undersökningar var de mindre vanliga.