Annons

Halverad dödlighet i prostatacancer med kombinationsterapi

När ett tillägg av strålningsbehandling ges till hormonterapi minskade
dödligheten i prostatacancer med hälften. Resultaten kommer från en nordisk studie som
publicerats i tidskriften Lancet.

16 dec 2008, kl 13:21
0

I en ny studie visar Anders Widmark, professor i onkologi vid Umeå Universitet och kollegor i Norge och Danmark att strålbehandling i kombination med hormoner halverar dödligheten i prostatacancer.  Totalt omfattar studien 880 män vid ett 40-tal kliniker som samtliga har haft en aggressiv form av prostatacancer.
– Resultaten var mycket bättre än vi hade vågat hoppas på, nu hoppas jag fler patienter i Sverige kan få ta del av behandlingen, säger Anders Widmark.

Patienterna i studien lottades till att antingen få behandling med enbart hormonpreparatet flutamid eller med ett tillägg av strålning. Männen fick 39 strålbehandlingar under två månader. Efter sju år hade 79 män i gruppen som bara fick flutamid avlidit av sin cancer jämfört med 37 män i kombinationsgruppen.

De som fick strålbehandling drabbades något oftare av biverkningar än de som bara fick hormoner. De fick tarmbesvär, svårt att kissa och en del blev impotenta. Men Anders Widmark som ledde studien säger att biverkningarna var färre än de hade väntat. Han berättar också att andelen män som fick ett förhöjt PSA-värde också blev mindre i gruppen som också fick strålning

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och varje år insjuknar omkring 9 000 män i sjukdomen. I Sverige är hormoner en del av standardbehandling men det är inte på alla platser i landet som strålning ges. Ungefär hälften av patienterna får idag strålning.

“Resultaten borde leda till en ändring av behandlingspraxis och göra långtidsbehandling med hormoner plus strålning till standard för män med lokal aggressiv prostatacancer”, skriver Chris Parker och Alex Tan vid Britain’s Institute of Cancer Research i en kommentar till artikeln.

Studien publiceras i dag, tisdag, på medicintidskriften The Lancets hemsida. Den är finansierad av bland annat svenska och norska Cancerfonden, Shering-Plough och Abbott.