Godkända läkemedel

12 juni ? 27 juli NYA LÄKEMEDEL Relpax R Innehåll: Eletriptan Form: Filmdragerad tablett 20 mg, 40 mg ATC-kod: N02 Indikationer: Akut behandling av huvudvärksfasen vid en migränattack med eller utan aura. Kommentar: Den aktiva substansen eletriptan ingår inte i något tidigare godkänt läkemedel. Ombud: Pfizer AB, Täby. Atridox R Innehåll: Doxycyklinhyklat Form: Pulver och […]

21 aug 2001, kl 18:43
0

12 juni ? 27 juli

NYA LÄKEMEDEL

Relpax R

Innehåll: Eletriptan

Form: Filmdragerad tablett 20 mg, 40 mg

ATC-kod: N02

Indikationer: Akut behandling av huvudvärksfasen vid en migränattack med eller utan aura.

Kommentar: Den aktiva substansen eletriptan ingår inte i något tidigare godkänt läkemedel.

Ombud: Pfizer AB, Täby.

Atridox R

Innehåll: Doxycyklinhyklat

Form: Pulver och vätska till tandköttsgel, 8,8 %

ATC-kod: A01AB

Indikation: För användning till vuxna med kronisk parodontit med fickdjup på > 5 mm, som adjuvans till konventionell icke-kirurgisk behandling av parodontit.

Kommentar: Ny produkt.

Ombud: Meda AB, Täby

Ceretec II R

Innehåll: Teknetiumexametazim [99mTc]

Form: Radiofarmacevtiskt kit med pulver till lösning för injektion; 0,5 mg exametazim/flaska.

ATC-kod: V09

Indikationer: Hjärnscintigrafi. Produkten är avsedd för diagnos av abnormiteter i regionalt cerebralt blodflöde såsom de som uppträder efter slaganfall och andra cerebrovaskulära sjukdomar, epilepsi, Alzheimers sjukdom och andra typer av demens, transitorisk ischemisk attack och hjärntumörer.
Teknetium-99-m-leukocytmärkning in vitro, där de märkta leokocyterna återinjiceras och scintigrafi utförs för avbildning av lokaliseringsplatserna. Detta förfarande kan tillämpas vid detektering av platser för fokalinfektion (exempelvis abdominalabscess), vid undersökning av pyrexi med okänt ursprung och vid utvärdering av inflammatoriska tillstånd utan samband med infektion, såsom inflammatorisk tarmåkomma.
Ombud: Nycomed Amersham AB, Lidingö.

NYA LÄKEMEDELSFORMER

Differin R

Innehåll: Adapalen

Form: Kräm, 1 mg/g

ATC-kod: D10AD03

Indikationer: Acne vulgaris på bröst, rygg och i ansiktet, då komedoner, papler och pustler dominerar.

Kommentar: Ny beredningsform till Differin gel respektive Differin kutan lösning.

Ombud: Galderma Nordic AB, Bromma.

Monilen

Innehåll: Karbamid

Form: Kutan emulsion

ATC-kod: D02AE01

Indikation: Torr hud.

Kommentar: Ny beredningsform till tidigare godkända Monilen kräm.

Ombud: Recip AB, Årsta.

Neupogen Novum R

Innehåll: Filgrastim

Form: Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 0,6 mg/ml och 0,96 mg/ml

ATC-kod: L03A A02

Indikationer: Reduktion av duration av neutropeni och incidens i febril neutropeni hos patienter som behandlas med etablerade cytostatika för malignitet (med undantag för kronisk myeloisk leukemi och myelodysplasi). För att reducera durationen av neutropeni hos patienter som genomgår myeloablativ terapi följd av benmärgstransplantation och som bedöms utsättas för ökad risk av förlängd allvarlig neutropeni. Mobilisering av perifera stamceller (PBPC).

Hos patienter med allvarlig kongenital, cyklisk eller idiopatisk neutropeni där antalet neutrofila granulocyter <= 0,5 x 109/l och som tidigare haft allvarliga eller återkommande infektioner, är långtidsbehandling med NEUPOGEN Novum indicerad för att öka antalet neutrofila granulocyter och för att minska incidensen och durationen av infektionsrelaterade händelser. Behandling av persisterande neutropeni hos patienter med avancerad hivinfektion för att reducera risken för bakteriell infektion, då annan behandling av neutropeni är olämplig.

Kommentar: Nya beredningsformer till tidigare godkända Neupogen, injektionsvätska, lösning 0,3, 0,6 och 0,96 mg/ml.

Ombud: Amgen AB, Stockholm.

NYA STYRKOR

Glucophage R

Innehåll: Metformin

Form: Filmdragerad tablett, 1000 mg

ATC-kod: A10BA02

Indikationer: Behandling av diabetes mellitus typ 2 hos vuxna, speciellt hos överviktiga, där enbart diet och motion inte ger tillräcklig metabolisk kontroll.

Kommentar: Högre styrka till tidigare godkända Glucophage, filmdragerad tablett, 500 mg och 850 mg.

Ombud: Merck AB, Stockholm.

Bioclavid R

Innehåll: Amoxicillin och klavulansyra

Form: Filmdragerad tablett, 875 mg

ATC-kod: J01C R02

Indikation: Behandling av bakterieinfektioner orsakade av gramnegativa och grampositiva amoxicillinresistenta mikroorganismer (vars resistens orsakas av betalaktamaser) som dock är känsliga mot kombinationen amoxicillin och klavulansyra. Aktuella infektioner: Akut sinuit, akut exacerbation av kronisk bronkit, lobär pneumoni.

Kommentar: Ny styrka till tidigare godkända Bioclavid, filmdragerad tablett, 500 mg.

Ombud: Novartis Sverige AB, Täby.

Ovanstående lista innehåller ett urval av de nya läkemedel/indikationer som godkänts under den aktuella tidsperioden. För fullständig information, se Läkemedelsverkets hemsida www.mpa.se