Annons

Genentech vill få Avastin godkänt mot hjärntumör

Företaget Genentech har lämnat in en ansökan till
amerikanska läkemedelsverket om att få Avastin godkänt som behandling mot
glioblastom.

5 nov 2008, kl 14:03
0

Annons

Genentech lämnar in en ansökan till FDA trots att
de hittills bara har resultat från en fas II-studie. Förhoppningen är att
godkännandet ska kunna ske snabbare eftersom sjukdomen är livshotande och de preliminära
resultaten är goda.

Fas II-studien studerade 167 patienter med
glioblastom som hade blivit behandlade med befintliga läkemedel, men vars
cancer hade kommit tillbaka. Av patienterna var det 28 procent som svarade på
behandlingen med Avastin (bevacizumab), vilket innebär att deras tumörer minskade med minst 50 procent.
Medianöverlevnaden bland de patienter som behandlades med Avastin var 9,3
månader. Enligt företaget visar siffror att endast 15 procent av de patienter
som drabbas av glioblastom överlever längre än sex månader idag.  

Genentech planerar också en större globala fas
III-studie där Avastins effekter på glioblastom ska utvärderas.

I Europa är Avastin idag godkänt för behandling av
bland annat bröstcancer och kolorektalcancer.