Annons

Läkemedelskandidat testad mot skröplighet

En amerikansk forskargrupp anser sig ha visat
proof-of-concept för att det går att behandla äldre så att deras muskler inte
förtvinar. Forskarna vill nu göra en större studie.

5 nov 2008, kl 13:23
0

Annons

Resultaten presenteras  i veckans nummer av Annals of Internal
Medicine. Forskargruppen har följt 65 personer som var äldre än 60 år under 1-2
år. Personerna delades in i två grupper där den ena gruppen behandlades med
läkemedelskandidaten MK-677 och den andra med placebo.

MK-677 är ett ghrelin-imiterande preparat. I tidigare
studier har det visats att MK-677 ökar utsöndringen av tillväxthormoner hos
unga vuxna utan några allvarliga biverkningar. Forskargruppen, från bland annat
University of Virginia, ville därför undersöka om MK-677 kunde motverka den
minskning av muskelmassa som sker hos äldre personer.

Resultaten visar att gruppen som behandlats med
MK-677 ökade sin fettfria kroppsmassa med 1,6 kg mer än placebogruppen.
Nivåerna av tillväxtfaktorer ökade också till nivåer liknande de som finns hos
friska, yngre, vuxna.

De fysiska skillnaderna till trots så påverkades
inte de behandlade personernas styrka, funktion eller livskvalitet. Forskarna
skriver i sin diskussion att de inte heller hade väntat sig det, anledningen är
att personerna som ingick i studien redan från början var starka och friska. Resultatet
kan bli annorlunda om preparatet istället testas på personer som redan påbörjat
sin försvagning, fortsätter de.

Nu vill forskarna att preparatet testas i en
större studie där man bättre kan utvärdera dess effekt på personer som befinner
sig i riskzonen för att bli försvagade.