Annons
Obamas vinst påverkar läkemedelsindustrin

Obamas vinst påverkar läkemedelsindustrin

Den amerikanska läkemedelsindustrin har varit
relativt kyligt inställd till presidentvalet. Men några förändringar kommer
sannolikt ske som påverkar läkemedelspolitiken när Barack Obama tar över som president.

5 nov 2008, kl 11:44
0

Annons

I flera av de stora medicinpolitiska frågorna har Barack
Obama och John McCain haft samma inställning under valkampanjen. Båda har
förespråkat återimport av läkemedel från billigare länder, ökad användning av
generika och en mer tillåtande inställning till biosimilars. Båda kandidaterna
har också uttryckt att de vill häva förbudet på federal finansiering av
embryonal stamcellsforskning. Förändringar som kan komma att ske efter
presidentskiftet.

Det som utmärker Barack Obama är hans inställning
till den allmänna sjukvården. Han vill införa ett allmänt sjukvårdssystem som
finansieras av staten, något som läkemedelsindustrin ser som positivt eftersom
det sannolikt kommer att öka försäljningsvolymerna. Samtidigt vill Barack Obama
att staten ska kunna förhandla ner priserna på läkemedel, en rätt som George W.
Bush avsade sig när han utökade Medicare-programmet år 2003. Genomför Barack
Obama dessa förändringar kommer det med andra ord innebära kraftigt ökad
försäljning fast med mindre marginal för företagen.    

Valutgången förväntas också påverka hur FDA styrs.
Bushadministationen har utövat en stark politisk styrning av FDA och de flesta
bedömare räknar med att den kommer att minska under Barack Obamas ledning.

En längre artikel om presidentvalets påverkar på
läkemedelsindustrin finns i nummer 6 av Läkemedelsvärlden.