Friande dom mot läkare överklagas

Tingsrätten i Jönköping friade nyligen både läkare och företagsrepresentanter i det så kallade mutåtalet. Statsåklagaren vid Riksenheten för korruption Nils-Eric Schultz har nu överklagat den till Göta hovrätt.

9 okt 2007, kl 16:18
0

Annons

Tingsrätten ansåg i sin dom att de 64 000 kronor som läkarna sponsrades med för en resa till Prag inte skulle anses som en otillbörlig förmån och friade därmed läkarna och företagsrepresentanterna.

Statsåklagaren Nils-Eric Schultz
anger i sin överklagan flera skäl till varför han anser domen felaktig. Han ifrågasätter bland annat att tingsrätten beskriver resan som en studieresa och menar att det vid huvudförhandlingen framgick att det främst var trivselresa. Resmålet hade kunnat bli i princip vilken ort som helst. Att det blev just den tjeckiska huvudstaden Prag berodde helt enkelt på att det arbetade tjeckisk personal vid Ryhovs sjukhus som kunde arrangera såväl resa som studiebesök på ett sjukhus i staden.

Statsåklagaren vänder
sig också mot att tingsrätten menar att tjänstesambandet mellan givare och mottagare talar för att förmånen inte är otillbörlig. Snarare tvärtom argumenterar Schultz; anledningen till att företagen sponsrat resan bör ses som att bolagen på detta sätt tackar för att kliniken använder deras produkter med förhoppningen att det ska ske också i framtiden.

Slutligen vänder
sig statsåklagaren mot att bidragen anses ha lämnats helt öppet. Visserligen kände övrig personal och bolagen till sponsringen. Men de som främst bör skyddas, allmänheten och patienterna, har knappast känt till att vissa företag efter att ha ringts upp av läkarna bidragit med pengar till deras trivselresa, hävdar Nils-Eric Schultz.
Pengarna bör alltså ses som en muta eller annan otillbörlig belöning anser Nils-Eric Schultz.