Annons
Första upphandlingen: 9-2 till Apoteket
Efterfrågan på farmacevtiska tjänster för läkemedelsgenomgångar har ökat stort under senare år.

Första upphandlingen: 9-2 till Apoteket

Stockholms läns landsting har nu som första landsting upphandlat farmacevtiska tjänster. Kanske inte helt oväntat är det Apoteket som fortsatt ska utföra majoriteten av uppdragen. Om upphandlingen bidragit till lägre kostnader för landstinget är oklart eftersom inget finns att jämföra med.

28 apr 2008, kl 11:36
0

Annons

Konkurrensen var inte särskilt stor. Förutom Apoteket hade tre företag lämnat in anbud, varav ett slogs ut på grund av att det inte uppfyllde kraven. Av de elva tjänster som upphandlats hade Apoteket konkurrens på fyra. Nio av uppdragen gick till Apoteket.

Företaget Pharmatech lyckades ta hem uppdraget om källgranskning och Pharmademic hade lägst timpenning, 94 kronor, för att screena läkemedelslistor, Apoteket begärde 430 kronor per timme.
? Vi är glada att vi fick konkurrens på några områden, även om vi förstås hade hoppats att det skulle bli fler, sammanfattar Tomas Lundberg, landstingets upphandlare resultatet.
Avtalen som nu tecknats gäller i två år, med möjlighet att förlänga utan ny upphandling i ytterligare två år.
De tjänster som nu för första gången upphandlats är till exempel utbildning och information till vårdpersonal, analyser av förskrivningen, läkemedelsgenomgångar, kvalitetsgranskning, och statistikverktyg.

Tidigare har läkemedelsnära tjänster levererats av Apoteket, utan upphandling. Något man fått kritik för av Nämnden för offentlig förvaltning (NOU).
Tjänsterna har inte varit prissatta tidigare utan ingått i det ramavtal som landstinget upprättat med Apoteket och där den stora utgiften handlar om läkemedelsförsörjningen. Eftersom Apoteket tidigare inte redovisat något pris för till exempel läkemedelsgenomgångar vet man inte heller om företaget nu ?sänkt? priset jämfört med det man tagit ut under tidigare år. Men upphandlingsenheten beräknar att kostnaden för de tjänster som nu upphandlats varit 25 miljoner kronor de senaste åren. Vad notan landar på nu vet man inte eftersom landstinget inte lämnat uppgifter om hur stor volymen beräknas bli för tjänsterna, utan begärt ett tim- eller styckepris.
? Även om konkurrensen var liten den här gången har vi i alla fall fått en sådan på några områden och på sikt tror jag att det kommer att pressa priserna, säger Tomas Lundberg.

Samtidigt med upphandlingen i Stockholms läns landsting har till exempel Farsta stadsdelsförvaltning i Stockholms kommun upphandlat läkemedelsgenomgångar. Ett företag konkurrerade med Apoteket, men låg 10 000 över i pris.
I Farsta begärde Apoteket
575 000 kronor för 505 läkemedelsgenomgångar samt nio utbildningsseminarier och en rapport. I Hedemora kommun har Apoteket också nyligen slutit avtal om läkemedelsgenomgångar. Här får företaget 376 950 kronor för att vid cirka 30 tillfällen ha läkemedelsgenomgångar angående 280 patienter, i summan ingår också utbildningsdagar samt uppföljning på vårdinrättningarna.  

Det innebär att läkemedelsgenomgångarna per patient är lägre i Farsta och Hedemora än det man begärt av Stockholms läns landsting, 1 680 kronor per patient.
? Vi tror också att tydliga volymutfästelser leder till lägre priser, säger Magnus Thyberg som också deltagit i upphandlingarna för Stockholms läns landstings räkning.
Martin Svensson på företaget Pharmademic som tog hem anbudet för att screena patienters läkemedelslistor, 94 kronor per patient jämfört med Apotekets pris, 430 per patient, menar att den här första upphandlingen visar att det går att få ned priserna.
? I förlängningen innebär det att landstingen får mer utförda tjänster för pengarna och att den här marknaden med läkemedelsnära tjänster kommer att öka. Den är väldigt eftersatt idag.