Annons

Dags att se möjligheter

Sverige går snart från ett planstyrt apotekssystem till ett marknadsstyrt. Omstruktureringen gäller lagar som reglerar marknaden. Professioner på läkemedelsområdet hade föredragit att en utredning om läkemedelsanvändningen kommit först. I apoteksutredningens huvudbetänkande föreslås dess bättre att frågan om läkemedelsanvändningen tas upp i en ny utredning. Det blir viktigt att bevaka den möjligheten. Delbetänkandet om sjukhusens läkemedelsförsörjning […]

28 apr 2008, kl 11:30
0

Annons

Sverige går snart från ett planstyrt apotekssystem till ett marknadsstyrt. Omstruktureringen gäller lagar som reglerar marknaden. Professioner på läkemedelsområdet hade föredragit att en utredning om läkemedelsanvändningen kommit först. I apoteksutredningens huvudbetänkande föreslås dess bättre att frågan om läkemedelsanvändningen tas upp i en ny utredning. Det blir viktigt att bevaka den möjligheten. Delbetänkandet om sjukhusens läkemedelsförsörjning öppnar för en starkare ställning för klinisk farmaci. Denna förbättrar ordination och förskrivning samt säkrar läkemedelsanvändningen vid övergångar mellan öppen och sluten vård. Blir det rätt från början minskar lidandet och pengar sparas.

Tillgängligheten kommer att förbättras. Under mitt liv på stadsdelen Kungsholmen i Stockholm med
50 000 invånare, har sedan 60-talet fem öppenvårdsapotek försvunnit och de kvarvarande två varit lördagsstängda. Redan hotet om en avmonopolisering har lett till lördagsöppet. Kanske kan stadsdelen få tillbaka något apotek efter 2008? Ökad närhet till apoteket kan innebära att följsamheten till ordination ökar. Bertil Hagström har i sin avhandling nyligen fört fram den hypotesen efter att bland annat visat att uthämtningsgraden i åldern 50 ? 60 år var knappt 70 procent. Åstadkoms bättre följsamhet sparas stora pengar i sjukvården. Etableras tillräckligt många försäljningsställen kan också konsumenterna spara genom lägre priser på receptfria läkemedel.

Det sista betänkandet om humanläkemedel avser vissa receptfria läkemedel i allmän handel. En del av debatten har handlat om behovet av mindre förpackningsstorlekar. Dessa anses ha minskat förgiftningsfallen av paracetamol i England. Om förpackningarna rent fysiskt blir små minskar dock utrymmet för förpackningstexter, något som utgör den grundläggande informationen för handelsvaror. Anpassade bipacksedlar kan vi knappast räkna med, men läkemedelsföretagen kan tillhandahålla informativa broschyrer.

En miss i utredningsdirektivet var att inte tillåta egenvårdsapotek, det vill säga apotek som endast säljer receptfria läkemedel. Många entreprenörer skulle nog vilja starta på den nivån. Även hälsokostaffärerna skulle kunnat anställa farmacevter och blivit egenvårdsapotek ? låt vara att imagen med betoning på naturligt fått tonas ned. Egenvårdsapotek bör om inte förr övervägas i samband med den så kallade kontrollstationen 2011. Handeln kan dock redan med dagens förslag konkurrera med anställda farmacevter, som får ge råd
i samma utsträckning som på apoteken.

Omregleringen innebär en anpassning till förhållandena i övriga Europa. Däri ligger ett stort värde. Kommentarer i anslutning till de tre betänkandena har, som vid alla förändringar, haft inslag av misstro. Men nu måste alla som jobbar med läkemedel se möjligheter att förbättra läkemedelsanvändningen under de nya förutsättningarna, så att världen blir lite friskare.