Förslag på nya psykiatriska diagnoser

TDD, oförmåga att behärska temperamentet kan bli en ny diagnos på barn med ständiga och omotiverade vredesutbrott. Förslaget finns med i den revidering av klassificering av psykiatriska diagnoser, DSM som det amerikanska psykiatrikerförbundet ger ut.

7 apr 2010, kl 10:44
0

Annons

Till och med den 20 april är det möjligt att lämna synpunkter på det amerikanska psykiatrikerförbundets förslag till revidering av den diagnostiska manualen DSM, Diagnostic and statistical manual of mental disorders.

Den nya manualen
, som blir den femte i ordningen, DSM4 har varit i bruk sedan 1994, är tänkt att vara klar för användning 2013. I Sverige och övriga Europa används också ett annat system, ICD, men det amerikanska DSM-systemet har också här blivit det verktyg som ofta används.
I förslaget förs begreppet aspergers syndrom in under rubriken autism-spektrum-störning och den kontroversiella termen mentalt retarderad ersätts med intellektuellt funktionshindrad.

I den engelska
terminologin används två termer vid missbruk, abuse och dependence, som båda betyder beroende på svenska. I förslaget ändras kategorin ?substance abuse and dependence? till ?addiction and related disorders?.
I förslaget finns nu också spelberoende med under en ny avdelning döpt till beteende-beroende, däremot inte sex- och internet-beroende, som dock diskuterats i arbetsgruppen.

Den nya manualen
har också konstruerat ett nytt verktyg för att bedöma självmordsrisk och man har tittat över kriterierna för ätstörningar, bland annat finns en ny kategori kallad hetsätningsstörning som skiljer sig från bulimi.

En ny diagnos
på barn finns också med i förslaget. ?Temper dysregulation with dysphoria, TDD kallas den och beskriver tillstånd av ständig argsinthet.
På flera patientföreningars bloggar diskuteras nu livligt för och nackdelar med förändringarna.
Efter att hemsidan stängs för kommentarer den 20 april kommer det nya förslaget till diagnostiska kriterier att testas kliniskt och en slutlig version kommer alltså 2013.