Annons

Förslag om parallellimport i USA ser ut att stoppas i senaten

Trots motstånd från Vita Huset och den amerikanska läkemedelsindustrin har representanthuset godkänt ett lagförslag som föreslår parallellimport av läkemedel.

26 aug 2003, kl 11:24
0

Annons

Förslaget, som gått halvvägs igenom kongressen, kan radikalt förändra förutsättningarna för läkemedelsindustrin. Lagen vill tillåta parallellimport av läkemedel från ett 25-tal industriländer, däribland EU-länderna. Syftet är att sänka statens kostnader för läkemedel inom sjukförsäkringsprogrammen Medicare och Medicaid.
Lagen är en del av ett större reformpaket. I dag ingår bara läkemedel som ges akut på sjukhus i Medicare och Medicaid, som riktas till fattiga, gamla och arbetslösa. I höst väntas en reform av Medicare och Medicaid, att inkludera även läkemedel på recept.Hot mot folkhälsan

Många organisationer är negativa till lagförslaget, som inte tros gå igenom den andra instansen i den amerikanska kongressen, senaten. 53 senatorer har redan skrivit under ett brev där de protesterar mot lagförslaget. Vita Huset är motståndare liksom läkemedelsindustrin.
Motståndarna menar att det ökar risken för införsel av osäkra, illegala och gamla preparat till USA, att det är ett hot mot läkemedelsförsörjningen och folkhälsan.Forskningen drabbas

Både den amerikanska och den svenska läkemedelsindustriföreningen, PhRMA respektive LIF, är negativa till förslaget. PhRMA är orolig att någon form av priskontroll, liknande dem som finns i Europa, blir verklighet om parallellimport införs. LIF och PhRMA menar också att förslaget minskar företagens intäkter som påverkar forskning och utveckling.
Håkan Mandahl, vice vd i LIF, tror inte att förslaget går igenom.
? Sannolikt bakas den in i reformen om Medicare och Medicaid och då reduceras den till intet. USA behåller sin restriktiva läkemedelshållning, säger Håkan Mandahl.
Staffan Ternby, informationsdirektör på Astrazeneca, tror inte att effekterna blir någon katastrof för industrin. Den amerikanska marknaden utgör runt 50 procent av världsmarknaden och det finns helt enkelt inte så mycket läkemedel tillgängligt för parallellimport som skulle behövas i USA.
? Rädslan är överdriven. Däremot kan det bli en fortsatt prispress.Halva priset

Under de senaste åren har allt fler amerikaner, som tycker att de amerikanska priserna är för höga, köpt billigare läkemedel via internet från Kanada. Det har lett till att flera stora läkemedelsföretag, däribland Pfizer, som en motåtgärd, hotar att kraftigt dra ner på sina leveranser till Kanada.
USA spenderar 1,6 procent av sin BNP på läkemedel. I Sverige är motsvarande siffra 1,2 procent.