Annons

Förslag om glesbygdsstöd

Ett visst antal mil eller mer än 15 minuter med bil till närmaste andra apotek kan vara kriterier som ger rätt till glesbygdsstöd. TLV har lämnat ett förslag på vilka krav som ska uppfyllas för att få del av statens pott.

3 okt 2012, kl 09:36
0

Annons

I regeringens höstbudget presenterades ett stöd på 20 miljoner årligen för att stötta apotek som finns i glesbygden. I och med omregleringen bestämdes att omkring 150 stycket apotek skulle anses skyddsvärda och köparna av dessa fick krav på sig att fortsätta driva dessa även om de inte gick med vinst.

Från och med början av 2013 är det fritt fram för ägarna att stänga dessa och regeringen har därför beslutat om att fördela extra pengar. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har nu i en promemoria tagit fram förslag på vilka krav som skulle kunna ge rätt till stöd.

Avstånd till närmsta apotek är en av två avgörande punkter. TLV skissar på att resväg med bil skulle vara ett passande mätvärde och nämner 20 kilometer eller 15 minuter som exempel. En annan faktor är hur stor volym receptbelagda preparat som apoteket säljer. Dessa sammantaget visar enligt TLV om apoteket har kunder som annars får resa längre vid en stängning av aktuellt apotek.
– Den 12 oktober blir det en hearing på socialdepartementet om förslaget där vi ska delta tillsammans med bland annat TLV, Läkemedelsverket och Konkurrensverket för att höra mer om förslaget, säger Johan Waller vd på Sveriges Apoteksförening.

TLV skriver att ersättningens storlek ska fastställas utifrån vad ett genomsnittligt apotek behöver för att få rimlig lönsamhet och vad det enskilda apoteket behöver. Beräkningen skulle enligt förslaget baseras på försäljningen av receptbelagda läkemedel som uppges vara en god indikator för apotekens lönsamhet.