Annons
Forskare utvecklar ny immunterapi mot cancer
Foto: Istock

Forskare utvecklar ny immunterapi mot cancer

Lovande forskningsresultat på möss väcker förhoppningar om en helt ny typ av immunterapi.

28 aug 2019, kl 15:15
0

En internationell forskargrupp ledd av danska forskare arbetar med att utveckla en ny typ av immunterapi mot cancer. Ännu har den bara testats på möss, men resultaten är så pass lovande att forskarna hoppas kunna få fram ett nytt alternativ för framtidens cancerpatienter. Forskarna presenterar sina resultat i en studie i Journal of experimental medicine.

Immunterapi är ett av de senaste årens största framsteg inom cancerbehandlingen. Fjolårets Nobelpris i medicin tilldelades, som Läkemedelsvärlden rapporterade, forskarna James P Allison och Tasuku Honju för deras bidrag till utvecklingen av immunterapi mot cancer med hjälp av så kallad checkpointblockad.

Men alla cancertumörer svarar inte på de nya immunterapiläkemedlen. En forskargrupp som leds av forskare vid Århus universitet i Danmark arbetar därför med att hitta nya behandlingsalternativ för tumörer som är resistenta mot dagens immunterapier. De danska forskarna samarbetar med kollegor i Frankrike, Storbritannien och USA.

Makrofager ny måltavla

Befintliga immunterapier påverkar immunförsvarets t-celler. Forskargruppens nya immunstrategi riktas i stället mot de immunceller som kallas makrofager. Närmare bestämt sådana makrofager som “bytt sida” och blivit så kallade tumörassocierade makrofager.

Makrofagers normala funktion i immunförsvaret är att skydda oss genom att äta upp främmande celler, som till exempel bakterier. Men cancerceller har en förmåga att få över makrofagerna på sin sida. De börjar då i stället skydda tumören och gynna cancerutvecklingen. Bland annat dämpar dessa tumörassocierade makrofager immunförsvaret.

I den aktuella studien använde forskarna möss med en mänsklig form av hudcancer, malignt melanom, som var resistent mot immunterapi med checkpointblockad.

Forskarna undersökte vad som hände med en sådan tumör när de tumörassocierade makrofagerna slogs ut av en riktad behandling. De såg att tumören då krympte och att immunförsvarets T-celler aktiverades och angrep tumören.

Fortsatta djurstudier krävs

Den typ av tumörassocierade makrofager som forskarna eliminerade med hjälp av en kemisk substans uttrycker en receptor kallad CD163 på cellytan.

– Vår studie visar att dessa makrofager fungerar som en sorts “fredsbevarare” som håller anfallare från immunförsvaret borta, sade en av de danska forskarna, docent Anders Etzerodt, avdelningen för biomedicin vid Århus universitet, i samband med publiceringen av studien.

– När de fredsbevarande makrofagerna tas bort mobiliseras anfallarna. Då samarbetar T-celler och andra makrofager om att attackera tumören. Det intressanta är att detta händer av sig själv så snart vi tar bort en tiondel av de makrofager som uttrycker CD163.

Nästa steg i forskningen är fortsatta djurstudier för att undersöka om metoden fungerar även mot andra cancersjukdomar än malignt melanom. Först därefter kan det bli aktuellt med kliniska studier på människor.