Annons

Forskare gav möss humant immunsystem

Schweiziska forskare har lyckats transplantera humant immunsystem till möss. Det förbättrar möjligheterna att diagnosticera och behandla olika infektionssjukdomar.

21 apr 2004, kl 11:28
0

Forskare vid Institutet för biomedicinsk forskning i Bellinzona i Schweiz har via en förbättrad teknik kunnat transplantera humant immunsystem till möss. Därmed finns det för första gången möjlighet att studera effekten av läkemedel och vaccin på humant immunsystem i levande djur innan försök görs på människa.
Markus G Manz och medarbetare tog blodstamceller från human navelsträng och transplanterade dem till nyfödda möss som inte hade eget immunsystem. Medan tidigare försök misslyckats med att rekonstruera det fullständiga humana immunsystemet, bildade de transplanterade cellerna denna gång många typer av immunsystemceller som T-lymfocyter, B-lymfocyter och dendritiska celler.
Dessutom fann forskarna att dessa humana immunceller samarbetade med mössens egna celler för att bilda lymfsystemets organstrukturer ? en viktig komponent i kroppens immunsystem. Man fann också att det rekonstruerade humana immun- systemet svarade på vaccin och virala infektioner.
Modellen ger ett värdefull verktyg för att studera sjukdomar som specifikt riktas mot det humana immunsystemet och testa potentiella nya terapier, hävdar forskarna.
Med vidareutveckling kan denna smådjursmodell visa sig användbar i att analysera humant immunsystem. Det innefattar hur systemet utvecklas, dess funktion och hur det svarar på infektioner som Epstein-Barr virus och HIV.
Tidigare har etiska frågeställningar begränsat studier på det humana immunsystemet. Människor kan bli svårt sjuka när de exponeras för sjukdomsalstrande bakterier och deras effekter. I stället har man använt olika experimentella metoder som inte ger den fullständiga bilden av ett fungerande immunsystem.
I över 15 år har forskarna försökt hitta sätt att skapa immunsvar i djur, men hittills har det inte fungerat trots att man transplanterat humant immunsystem till mus på flera olika sätt. Det har särskilt för aidsforskningen varit en stor begränsning att viruset ? som många andra virus ? inte orsakar sjukdom hos någon annan art än människa.