Annons

Företagsfinansierade studier gav oftare positiva resultat

Bröstcancerstudier som bekostas av läkemedelsföretag visar oftare positiva resultat än andra studier. Det visar en analys av de studier som publicerats under de senaste tio åren.

21 mar 2007, kl 11:59
0

Flera studier på andra medicinska områden har visat att stöd från industrin oftare ger positiva resultat i kliniska studier. Hur påverkan är på cancerområdet har varit mindre studerat. I en analys, som publicerades online i tidskriften Cancer, gick forskarna igenom alla bröstcancerstudier som publicerats i tio ledande medicinska tidskrifter åren 1993, 1998 och 2003. Den visade att de industrifinansierade studierna gav fördel för det testade läkemedlet i 84 procent av fallen jämfört med 54 procent för icke industrifinansierade studier.


Förutom skillnader i resultat fanns det signifikanta skillnader i upplägg och utförande mellan de två typerna av studier. Industristudier använde oftare ett upplägg utan kontrollgrupp, vilket i sig inte är förvånande eftersom studierna är ett led i läkemedelsutvecklingen, påpekar forskarna. År 2003 var 57 procent av studierna företagsfinansierade och av dessa var 66 procent utan kontrollgrupp jämfört med 33 procent av de övriga studierna. En annan skillnad var att patienterna i företagsstudier oftare var i mer avancerat stadium av sjukdomen.


Idag är hälften av alla läkemedel under utveckling riktade mot cancer. Inflytandet av den växande farmacevtiska industrin på kliniska studier på bröstcancer verkar likna den på andra medicinska områden, konstaterar författarna. Men medan företagsfinansierade studier är viktiga för att identifiera nya effektiva läkemedel besvarar de inte frågor om optimal dos, hur länge behandlingen ska pågå eller identifierar patienter som har mest nytta av behandlingen ? något som är viktiga kliniska kunskaper, påpekar forskarna.