Hem Taggar Läkemedelsforskning

Tag: Läkemedelsforskning

Nu ska ett läkemedel mot fettlever testas

Turen hjälpte KI-forskare upptäcka ett potentiellt läkemedel mot fettlever.
13 mar 2024, kl 13:00

”Smart drugs” gör studenter trögtänkta

Centralstimulerande läkemedel ger inte friska bättre kognitiva förmågor, visar en ny studie.
15 jun 2023, kl 08:30

Datoralgoritm hittade ny behandling mot barncancer

Datoralgoritmer blir allt viktigare i forskningen om nya cancerläkemedel och kan ge oväntade infallsvinklar.
8 jan 2020, kl 14:29

Ta ledartröjan i antibiotika-kampen, Stefan Löfven!

Sverige bör ta internationellt ledarskap, skriver Apotekarsocietetens vd Karin Meyer i dagens blogg.
21 nov 2019, kl 10:19

Sverige kan bli först i EU med ny prövningsmodell

Läkemedelsverket ska undersöka hur digitala verktyg kan förenkla kliniska studier, inte minst för patienter.
4 okt 2019, kl 10:19

Nu testas svenskt trippelpiller

Efter lyckade djurstudier ska nu ett läkemedel mot fetma, muskelsvaghet och åldrande testas på människa.
5
12 mar 2014, kl 10:38

Företagsfinansierade studier gav oftare positiva resultat

Bröstcancerstudier som bekostas av läkemedelsföretag visar oftare positiva resultat än andra studier. Det visar en analys av de studier som publicerats under de senaste tio åren.
21 mar 2007, kl 11:59

Fas II-studier på cancerområdet håller inte måttet

Forskning och läkemedelsutveckling tar fram allt mer sofistikerade läkemedelskandidater för cancerbehandling, men metoderna att värdera dem i avgörande fas II-studier har inte hängt med i utvecklingen. Det hävdar amerikanska forskare i en...
21 feb 2007, kl 15:53

Upptag via nässlemhinnan underlättas med polymer

Genom att tillsätta polymeren gellangummi till läkemedelsberedningar skulle upptag via nässlemhinnan kunna bli möjligt för fler läkemedel än idag. Det visar en avhandling vid Uppsala universitet.
18 feb 2004, kl 10:33

Nya partiklar kan förbättra inkapsling av läkemedelssubstanser

En ny typ av partiklar som kan förbättra möjligheterna att administrera läkemedel via kontrollerad frisättning har utvecklats. Metoden beskrivs i en avhandling vid Uppsala universitet.
21 jan 2004, kl 12:59

Minianalyser ger snabbare svar

Analyser av läkemedel kan bli både snabbare och billigare genom ett förminskat analyssystem. Det visar en avhandling vid Uppsala universitet.
19 mar 2003, kl 11:35

Snabba datorer hjälper forskarna

Datorer används till alla led i dagens läkemedelsforskning. Forskningen har traditionellt pågått in vitro eller in vivo ? men nu sker den även in silico, i datorerna. Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA accepterar till...
17 mar 2003, kl 16:41