Annons

?För tidigt att bedöma?

Sedan industrin anammade det nya avtalet 1 juli 2004 har de båda granskande instanserna IGM (Informationsgranskningsmannen) och NBL (Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation) behandlat ett antal ärenden som direkt knyter an till det nya avtalet. De kan inte se några större förändringar i företagens sätt att marknadsföra sina produkter, men båda är överens om att […]

15 apr 2005, kl 18:05
0

Sedan industrin anammade det nya avtalet 1 juli 2004 har de båda granskande instanserna IGM (Informationsgranskningsmannen) och NBL (Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation) behandlat ett antal ärenden som direkt knyter an till det nya avtalet. De kan inte se några större förändringar i företagens sätt att marknadsföra sina produkter, men båda är överens om att det kan vara för tidigt att dra några slutsatser om det.
– Förutom ett ärende där vi ska tillämpa den nya överenskommelsen samt eventuellt ta hänsyn till det tolkningsdokument som Lif och Lf tagit fram i anslutning till den nya överenskommelsen, behandlar vi två ärenden som väsentligen rör överenskommelsens regler för konsultuppdrag. Men det lär dröja minst en till tre månader innan dessa ärenden är klara, säger Torsten Brink vid NBL.
Han menar att det utifrån detta är svårt att tala om några nya tendenser vad gäller antalet anmälningar.
– Jag har tidigare gissat att det nya avtalet skulle leda till nya och fler ärenden än tidigare. Den gissningen kvarstår – främst med tanken på att de sakliga reglerna skiljer sig en hel del från de tidigare, säger Torsten Brink.
IGM har sedan 1 juli 2004 handlagt åtta ärenden med bakgrund i det nya avtalet.
– Fyra har fällts men tre av dem hade fällts också enligt det gamla avtalet då de gällde ärenden med dominans av sociala aktiviteter, säger Göran Wennersten, IGM.
Men antalet ärenden skiljer sig inte jämfört med förra året.
– Under hösten 2004 och hittills under 2005 har antalet ärenden legat på samma nivå som tidigare, säger Göran Wennersten.