Annons

Flunitrazepam bör
avregistreras i Europa

Rättsmedicinalverket tycker inte att flunitrazepam ska vara kvar på marknaden. I en kommande rapport föreslår man att regeringen verkar för en avregistrering inom EU.

17 jan 2002, kl 17:39
0

Annons

? Vi kommer att föreslå justie- och socialdepartementet att man tar upp en diskussion i EU om eventuell avregistrering, säger Gunnar Holmberg som varit projektledare för den rapport som publiceras i mitten av februari. 
I den ingår bland annat Rättsmedicinalverkets studier av bensodiazepinanvändningen bland häktade och rättspsykiatriskt undersökta samt rättskemiska analyser av flunitrazepam.
Resultaten från studierna visar bland annat att 35 procent av drygt 900 tillfrågade använde bensodiazepinpreparat ( här ingår också de bensodiazepinliknande medlen Stilnoct och Imovane). 13 procent hade använt bensodiazepiner när de begick brottet. Vid till exempel grovt rån och grov misshandel var 23 respektive 18 procent påverkade av läkemedlen. Men de flesta var också påverkade av någon annan drog, ofta alkohol.
Flunitrazepam, ofta Rohypnol, hade en särställning bland de preparat som studerats.

Oklart samband
? Flunitrazepam är det klart dominerande medlet både när det gäller missbruk och anknytningen till bisarra brott. Varför flunitrazepam tycks så kopplat till aggressiva impulser har vi inte lyckats finna några vetenskapliga förklaringar till.
? Vi kan bara konstatera att det finns ett samband och anser därför att det finns starka skäl att avregistrera substansen.

Mest illegalt
Närmare 90 procent av de intervjuade hade fått sina flunitrazepam på den illegala marknaden.
? Men om man på EU-nivå avregistrerar flunitrazepam innebär det rimligen att produktionen av läkemedlet minskar ännu mer. Därmed skulle alltså tillgången på legalt tillverkade flunitrazepam på den illegala marknaden minska.
Försäljningen av preparatet har också minskat drastiskt från 45 miljoner i början av 90-talet till 4-5 miljoner de senaste åren. Även om flunitrazepam kan vara kliniskt berättigat så hänvisar Gunnar Holmberg till länder som USA, Kanada och Finland där substansen inte säljs.
Den legala förskrivningen är idag bara 10 procent av vad den var för tio år sedan. Företaget Roche som säljer Rohypnol har också minskat produktionen och lagt ned de flesta fabriker som tillverkat medlet på licens. Idag är det bara fem av för några år sedan tretton fabriker som tillverkar medlet.