Annons
Fler läkemedelsprojekt i klinisk utveckling

Fler läkemedelsprojekt i klinisk utveckling

Fler svenska forskningsprojekt än någonsin har under året nått så långt att de testas i klinisk miljö på människor. Slutsiffran för 2016 är 144 forskningsprojekt. Året innan var siffran 107.

7 dec 2016, kl 15:16
0

Annons

Sara Gunnerås, rapportförfattare Sweden BIO

Det visar Sweden BIO:s årliga rapport.

– Det är imponerande mycket, säger Sara Gunnerås, som gjort rapporten för Sweden BIO. Det är en väldigt positiv siffra för branschen.

Även när det gäller antal bolag som haft kliniska projekt i gång under året har antalet ökat. I år har det varit 67 bolag, jämfört med 35 för fem år sedan.

Sara Gunnerås berättar att det är femte året i rad som det ökar.

– Det är roligt att se en så hög aktivitet hos bolagen, säger hon.

Det är dock, som tidigare rapporter också visat, för många företag svårt att ta sig vidare från fas II. Sara Gunnerås konstaterar att många bolag ändå startar fas II-studier, trots att kostnaden ligger på omkring 40 – 60 miljoner kronor.

– Den stora utmaningen är att komma vidare till fas III. För det behövs förutom positiva resultat, finansiering och att hitta rätt samarbetspartner, säger hon.

Men trots att det i genomsnitt tar tolv år att utveckla ett läkemedel, är det alltså många bolag och många studier på gång. I årets rapport listas även de som ligger i tidigare, prekliniska skeden. Totalt presenteras 369 projekt i rapporten.

Från statistiken kan bland annat nämnas att sex projekt hade påbörjat fas III och tio nystartade bolag såg dagens ljus under 2015 (bolagsstatistiken gäller senaste hela året).

I årets rapport har man dessutom valt att uppmärksamma ett särskilt forskningsområde. Det är kvinnors hälsa och sjukdomar – ett på många sätt underbevakat område, men som den senaste tiden fått mer uppmärksamhet i media.

– Kvinnors hälsa är ett område som ibland är lite dolt, säger Sara Gunnerås. Smärta vid mens är kanske inte så coolt att prata om. Men det finns indikationer som tyder på ett ökat intresse för den här gruppen.

I rapporten konstateras att den generella medvetenheten om sjukdomar och medicinska behov hos kvinnor ofta är låg, vilket leder till att kvinnors medicinska behov inte tillgodoses i tillräcklig utsträckning. Som exempel tas pmds, den allvarliga formen av premenstruellt syndrom. Trots den höga förekomsten är behandlingsalternativen för pmds fortfarande få och inte optimala.

Totalt 22 forskningsprojekt, prekliniska och kliniska, riktar sig mot kvinnospecifika sjukdomar varav åtta forskningsprojekt inom obstetrik/gynekologi, visar rapporten. Det är en blygsam siffra jämfört med det område som totalt dominerar den svenska life science-forskningen, onkologi, som har totalt 103 pågående projekt. Inom onkologi ligger förstås även cancersjukdomar som rör enbart kvinnor.

Rapporten från Sweden BIO har tagits fram under oktober och november i huvudsak genom en webbaserad enkät till företagen om deras pågående projekt. Rapporten har getts ut årligen sedan 2006, i år med stöd från Business Sweden och i samarbete med Bulb Intelligence.