Annons
“2015 året då e-handeln av läkemedel etablerades”
Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening. Foto: Micaela Toresson/Läkemedelsvärlden

“2015 året då e-handeln av läkemedel etablerades”

Antalet internetapotek har ökat och så även omsättningen. Sedan april 2015 har apotekens e-handel ökat i omsättning med 50 procent, visar ny branschrapport.

28 apr 2016, kl 12:24
0

Apotekens e-handel har utvecklats snabbt och i dag erbjuder alla apotekskedjor e-handel via apotek på internet. I början av 2016 stod apotekens e-handel för knappt 4 procent av den totala omsättningen, och drygt 4 procent av den totala volymen på öppenvårdsmarknaden.
Det framkom när Sveriges Apoteksförening presenterade apoteksmarknadens branschrapport för 2015.

Även om e-handeln av läkemedel fortfarande är en liten del av den totala läkemedelsförsäljningen summerar Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening, ändå 2015 som det år då e-handeln av läkemedel etablerades.

– Trots att e-handel med läkemedel funnits i flera år så är det först nu under 2015 som den har fått fotfäste, sade Johan Wallér, i samband med att branschrapporten presenterades.

Från april 2015 till februari 2016 ökade e-handelns omsättning från 80 miljoner kronor per månad till 120 miljoner per månad, vilket motsvarar en ökning på 50 procent. Johan Wallér menar att det är för tidigt att dra några slutsatser och att man nästa år kan göra bättre analyser. Däremot tvivlar han inte på att e-handeln kommer att fortsätta växa.

– När de som i dag är vana internetanvändare och e-handlare kommer upp i åldern och blir storkonsumenter av läkemedel kommer e-handeln att öka kraftigt. Men väldigt länge kommer den fungera som ett komplement, där man både går till ett fysiskt apotek och handlar via nätet, sade Johan Wallér.

Sedan omregleringen av apoteksmarknaden 2009 har 429 apotek öppnats, vilket motsvarar en ökning med 46 procent.

I dag finns 13,8 apotek per 100 000 invånare i Sverige. Motsvarande siffra i Europa är 31 apotek.

Under 2015 ökade antalet öppenvårdsapotek med 31 nya apotek, jämfört med 2014 och totalt fram till och med december 2015 fanns det 1 358 öppenvårdsapotek i Sverige.

– Det finns utrymme för fler apotek, det finns fortfarande vita fläckar runt om i landet, sade Johan Wallér.

Och öppningstakten är något högre än tidigare.

– Apoteken växer i lite högre takt hittills i år jämfört med förra året. Redan under första kvartalet har 14 apotek öppnats, sade Johan Wallér.

Tillgängligheten på läkemedel, är enligt Johan Wallér, fortsatt bra. Knappt 95 procent av kunderna får sina läkemedel direkt. Dock ser han problem i distributionen av läkemedel.

– Det är problematiskt att de övriga 5 procenten inte får sina läkemedel tillräckligt fort. Det är orimligt att 24-timmarsregeln gäller för apotek men inte för bakomliggande led. Vi är glada för att man i apoteksutredningen kommer att titta närmare på det här och vi tycker att det bör ställas högre krav på distributörerna, sade han.