Annons
“Det blir en tävling mellan huvudstäder”

“Det blir en tävling mellan huvudstäder”

Regeringen kommer nu att jobba aktivt för att försöka få den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA till Sverige, närmare bestämt Stockholm Uppsala-regionen. Formellt beslut fattas vid regeringsmötet i dag torsdag.

8 dec 2016, kl 10:11
0

Annons

Gabriel Wikström. Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet.

Ann Linde. Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet.

– Vårt starkaste kort är svenska Läkemedelsverket, säger folkhälsominister Gabriel Wikström. Efter Storbritanniens motsvarande myndighet är vårt läkemedelsverk det mest anlitade i EU. Myndigheten har mycket gott renommé.

Den andra stora fördelen som Sverige har anser Gabriel Wikström är det starka life science-kluster som finns i Stockholm och Uppsala-regionen. Här finns bland annat ett stort antal life science-bolag, universitetssjukhus, Karolinska institutet och myndigheter.

Det regeringen ska göra nu är att tillsätta ett sekretariat med omkring sex personer. Sekretariatet ska planera och organisera Sveriges kandidatur i nära samarbete med regeringens life science-samordnare Anders Lönnberg.

Sekretariatet ska ledas av någon som Gabriel Wikström inte vill avslöja namnet på i dag, men han säger att det kommer att vara en erfaren diplomat från UD.

Kommer det att vara någon med kompetens inom life science?

–  Det vi i första hand behöver är en erfaren diplomat som kan korridorena i Bryssel. Det har varit vår utgångspunkt, säger Gabriel Wikström. Men det är viktigt att arbetet sker i ett nära samarbete med life science-samordnaren.

Varför presenterar ni detta beslut just idag?

– Vi gör det idag för att vi nu är vi klara med vårt analysarbete. Vi har gjort de sonderingar som vi behövt göra hos EU-kommissionen och andra medlemsstater och inte minst vårt eget regeringskansli. Det här är en bra tidpunkt att ta arbetet till nästa fas, säger Gabriel Wikström.

Kan ni säga något mer precist om var myndigheten skulle komma att ligga?

– Nej, det får vi återkomma till. Men oavsett på vilken sida av en kommungräns det blir, så gagnar det ju hela regionen, säger Gabriel Wikström.

Vad säger ni till de som hoppats att Sverige skulle försöka få EMA till Skåneregionen?

– Vi har gjort analysen att det här blir en tävling mellan huvudstäder, säger Gabriel Wikström. Nu är det viktigaste att försöka få myndigheten till Sverige. Det skulle gagna även de i Skåne.

Gabriel Wikström säger att det primära skälet till att regeringen nu anmäler sin kandidatur till att få hit EMA, är omsorgen om EMA:s verksamhet och att en sömlös övergång kan ske när myndigheten ska flyttas från Storbritannien.

– Det är i första hand för EU:s skull. Läkemedelsområdet kommer att växa i betydelse de närmaste åren. Det är av central betydelse att EMA kan fortsätta sitt arbete sömlöst vid en flytt, utan att behöva bygga upp allt från scratch.

På frågan om det verkligen är det primära skälet, svarar Gabriel Wikström att det närmast vore oansvarigt av Sverige att inte anmäla sin kandidatur med tanke på Sveriges fördelar. Och lägger till:

– På en väldigt nära andra plats kommer naturligtvis Sveriges intressen.

Business Sweden har fått regeringens uppdrag att se hur Sverige kan locka företag till Sverige i och med Brexit. Att en placering av EMA i Stockholm eller Uppsala-regionen skulle generera  en rad ringar på vattnet-effekter, allt ifrån förstärkningen på läkemedelsområdet till servicetjänster och hotellnätter, är alla högst medvetna om.

De viktigaste konkurrenterna i kampen om EMA tror Gabriel Wikström blir Frankrike, Tyskland och Italien.

EMA ligger i dag i London och har ca 900 anställda. Myndigheten involverar omkring 40 000 experter per år som flygs in för att bistå myndigheten.