Annons

Fler får förskriva narkotikaklassade ADHD-medel

Från och med den 1 december får fler läkare rätt att skriva ut
narkotikaklassade preparat till patienter med ADHD. Ändringen kommer
för att möta det ökade behovet av behandling även av vuxna.

19 nov 2008, kl 13:23
0

Annons

Tidigare har bara läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri haft rätt att förskriva vissa narkotikaklassade läkemedel till patienter med ADHD. Nu meddelar Läkemedelsverket att från den 1 december i år kommer även läkare som är specialiserade inom psykiatri och rättspsykiatri att få förskriva dessa typer av preparat.

En av anledningarna är att allt fler vuxna diagnostiseras med ADHD och deras läkare behöver kunna ge dem behandling.
– Vi har varit väldigt restriktiva med att använda centralstimulerande läkemedel i Sverige och det har länge uppfattats som kontroversiellt. Men det finns också ett behov i vården och en önskan bland förskrivare som vi möter med förändringen, säger Bo Bergman på Läkemedelsverket.  

De läkemedel som omfattas av den ökade förskrivningsrätten är Concerta, Equasym Depot, Medikinet och Ritalin som alla innehåller metylfenidat.