Annons

Felpaketerat Lamictal dras tillbaka

Företaget Orifarm drar tillbaka sina förpackningar med
epilepsiläkemedlet Lamictal. Anledningen är en sammanblandning av 50-
och 100-milligramstabletter.

17 mar 2008, kl 11:41
0

Lamictal (lamotrigin) används för behandling av epilepsi och bipolär sjukdom och Orifarm parallellimporterar läkemedlet till den svenska marknaden. Nu drar företaget tillbaka förpackningar med 50 och 100 milligram på grund av felpaketering. Enligt företaget innehåller förpackningar med 100 milligram löslig tablett i själva verket lösliga tabletter med 50 milligram, och företaget misstänker också att det i 50-milligramsförpackningarna kan finnas tabletter med 100 milligram.

För patienterna kan felpaketeringen innebära fara eftersom de antingen kan få för låg dos, vilket kan leda till att patienten får krampanfall trots behandling, eller för hög dos som kan leda till biverkningar. Läkemedelsverket rekommenderar därför patienter som har Lamictal från Orifarm att lämnar tillbaka dem på Apoteket i utbyte mot nya förpackningar.