Annons

Färre sjuka av vården

Patienter som drabbas av infektioner när de vårdas på sjukhus har blivit färre de senaste två åren. Från närmare 12 procent till knappt nio procent. I antal betyder det cirka 42 000 färre som drabbats.

15 dec 2009, kl 12:39
0

Annons

Den senaste nationella mätningen av vårdrelaterade infektioner som Sveriges Kommuner och Landsting sammanställt visar att antalet vårdrelaterade infektioner minskar, från närmare tolv procent till knappt nio procent på två år. Det motsvarar cirka 220 färre dödsfall och 42 000 färre som infekteras i vården.

Hallands och Norrbottens landsting har lägst andel drabbade patienter 4,2 respektive 4,4 procent. Uppsala, Stockholm och Västerbotten ligger sämst till med närmare 11 procent av patienterna som insjuknar i infektion när de vårdas.
De tre vanligaste vårdrelaterade infektionerna är urinvägsinfektioner, hud- och sårinfektioner samt lunginflammation.

Inom EU drabbas över fyra miljoner patienter årligen av vårdrelaterade infektioner, cirka 37 000 avlider.