Annons

Färre får antibiotika

Det tycks som en förändring är på gång när det gäller förskrivningen av antibiotika. Det antyder Socialstyrelsens statistikrapport om läkemedelsanvändningen 2008.

18 mar 2009, kl 12:28
0

Annons

Tittar man på hur prevalensen utvecklats de senaste tre åren är tendensen att färre individer behandlas med antibiotika, säger Örjan Ericsson, på Socialstyrelsen.
Användningen av pivmecillinam har ökat bland kvinnor med 16 procent jämfört med året innan.
? Det är troligen en följd av att läkare i högre grad följer rekommendationen för behandling av urinvägsinfektioner.
Årets statistikrapport visar inte på några egentliga trendbrott vad gäller läkemedelsanvändningen. Tittar man på stora läkemedelsgrupper som hjärt/kärl, blodtryckssänkande och ACE-hämmare förändras användningen i riktning mot rekommendationerna. Antalet användare av simvastatin och enalapril har till exempel ökat påtagligt jämfört med 2007.
De stora kostnadsökningarna för immunsupressiva läkemedel, 1,6 miljarder 2008, en ökning med 20 procent, förklaras med en kraftigt ökad användning av framförallt etanercept och adalimumab för behandling av reumatoid artrit.
I mars förra året upphörde Apotekets monopol över nikotinmedelsförsäljningen. Då upphörde också företaget med att redovisa sin offentliga statistik över försäljningen till receptregistret, något man missat på Socialstyrelsen. I statistikrapporten ser det därför ut som att Apotekets försäljning av nikotinmedel minskat med 80 procent, från 444 miljoner 2007 till 82 miljoner förra året.
Vilket är fel. Till registret har ingen statistik levererats efter 1 mars 2008.