Annons

FACIT Kunskapsakuten Reumatoid artrit

Facit på testet i Kunskapsakuten nr 6 2008 om reumatoid artrit.

13 okt 2008, kl 18:10
0

Annons

1. Placera in läkemedlen vid rätt verkningsmekanism:

Remicade, Orencia, Metotrexat, Mabthera.

—- Påverkar celldelningen av vita
blodkroppar

—- Hindrar APC att binda till och därmed
aktivera T-celler

—- Binder upp och blockerar aktiviteten av
TNF-alfa

—- Antikropp som binder till en receptor
på B-celler så att cellerna elimineras eller begår självmord (apoptos)

SVAR:
Metotrexat ? påverkar celldelningen av vita
blodkroppar
Orencia ? hindrar APC att binda till och därmed
aktivera T-celler
Remicade ? binder upp och blockerar aktiviteten av
TNF-alfa
Mabthera ? Antikropp som binder till en receptor
på B-celler så att cellerna elimineras eller begår självmord (apoptos).

 

2. Vad är förstahandsvalet vid mild RA med låg aktivitet?
SVAR: Förstahandsvalet vid mild RA med låg aktivitet
är metotrexat tillsammans med folsyra.

 

3. Vilka är de typiska symtomen på RA?
SVAR:
Morgonstelhet i minst en timme.
Inflammation i tre eller fler leder.
Att inflammationen är symmetrisk ? lika på bägge
kroppshalvorna.
Förekomst av reumatiska noduli.
Förekomst av reumatoid faktor, RF.
Typiska röntgenförändringar i handens skelett.

 

4. Para ihop rätt substans och preparat:

Remicade         abatacept
Humira              infliximab
Enbrel               adalimumab
Kineret              anakinra
Mabthera          etanercept
Orencia            rituximab

SVAR:
Remicade ? infliximab
Humira ? adalimumab
Enbrel ? etanercept
Kineret – anakinra
Mabthera – rituximab
Orencia ? abatacept
 

5. Vad ska läkare i primärvården göra om de hittar en RA-patient?
SVAR: Lindra smärta och inflammation samt skyndsamt
skicka remiss till reumatolog.