Annons

Få kvinnor i cancerstudier

Andelen kvinnor som deltar i kliniska prövningar med cancerläkemedel är
för få jämfört med hur många som drabbas av sjukdomen. Enligt en
amerikansk granskning av 661 kliniska cancerstudier är bara 39 procent
av deltagarna kvinnor.

10 jun 2009, kl 10:51
0

Annons

Forskare vid University of Michigan Comprehensive Cancer Center i Ann Arbor, USA, har granskat 661 prospektiva kliniska studier med totalt över en miljon deltagare. Deras syfte var att undersöka om det fanns några skillnader mellan antalet män och kvinnor som deltar i studierna.

De studier som analyserades tog inte upp könsspecifika cancerformer utan sådana som lungcancer, munhålecancer, hjärntumör, koloncancer och lymfom. Forskarna tittade på hur stor andel av studiedeltagarna som var män och kvinnor. Andelen bestämdes både för alla studier totalt och för varje enskild studie.

I båda fallen var resultatet att andelen kvinnor var lägre än förväntat. Sett till samtliga studier utgjorde kvinnorna 38,8 procent av deltagarna. I alla sex studerade cancerformer var andelen kvinnliga deltagare mindre än andelen kvinnor som drabbas av respektive cancerform. Det såg lite bättre ut när forskarna tittade på de prövningar som delvis finansierats av statliga medel. I dessa var 41,3 procent av deltagarna kvinnor jämfört med 36,9 procent i de privat finansierade.

Reshma Jagsi, en av forskarna bakom studien, skriver i en kommentar att en förklaring kan vara att kvinnor oftare än män, utöver en yrkeskarriär, har ett stort ansvar för barn och hushåll. När de dessutom har fått en cancerdiagnos kan de uppleva det som alltför påfrestande när de får frågan om att vara med i en klinisk studie.  Eftersom det är viktigt att de kliniska prövningarna speglar verkligheten, skriver Reshma Jagsi, vore det önskvärt om pressade kvinnor erbjöds hjälp i form av till exempel barnpassning.

Resultaten kommer att publiceras i nästa utgåva av tidsskriften Cancer.