Information till småföretagare vid midsommar

Förfarandet av apoteksförsäljningen tar ytterligare några steg
framåt. Apoteket omstrukturering AB meddelar att de till midsommar
kommer att öppna en webbplats för blivande småföretagare och i samband
med det ska ytterligare information om småföretagarklustret presenteras.

10 jun 2009, kl 11:50
0

Annons

I förra veckan skickade Apoteket omstrukturering AB, OAB, ut mejl till de omkring 1000 personer som anmält intresse av att köpa apotek i småföretagarklustret. Omkring midsommar kommer OAB att publicera en informationsbroschyr på sin hemsida med information om vad som krävs av den som är intresserad av att köpa och de olika stegen i försäljningsprocessen som väntas. I samband med det kommer OAB att öppna en ny webbplats för småföretagare.

Processen för småföretagare kommer att vara uppdelad i sex steg. Först kräv en intresseanmälan, sedan en affärsplan, finansiering och förvärvsanmälan. Därefter väntar en urvalsprocess och sedan övertagande för de som gått igenom hela processen. Enligt OAB kommer anmälan gå att skicka in runt midsommar och de beräknar att försäljningen av småföretagarapoteken kan vara avslutat vid årsskiftet.

OAB har också lagt ut en broschyr på hemsidan med samlad information om utförsäljningen. Där finns bland annat finansiella uppgifter om de olika klustren liksom översiktliga beskrivningar av prismodeller och vilken typ av yrkeskompetens som finns på apotek idag.

Senast den 30 juni ska spekulanter lämna sitt bud på de kluster de är intresserade av att köpa.