Utredare föreslår ny smittskyddsmyndighet

Idag, onsdag, överlämnar Carl-Anders Ifarsson sin utredning om ett
effektivare smittskydd till regeringen. Budskapet lyder att en ny
myndighet med samlat smittskyddsansvar bör bildas. Strama föreslås också bli en permanent del av den nya myndigheten.

10 jun 2009, kl 13:25
0

Annons

Idag är det en otydlig uppdelning av uppgifter mellan Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen fastslår utredaren Carl-Anders Ifarsson som idag överlämnar sitt arbete till regeringen. För att få en bättre fungerande organisation med tydlig ansvarsfördelning föreslår utredaren att en ny myndighet bildas. Den nya myndigheten ska ha ett samlat ansvar för smittskyddet i Sverige.

Carl-Anders Ifarssons uppdrag har varit att ta fram ett förslag för att effektivisera det statliga smittskyddet och utvärdera den forskning som bedrivs vid Smittskyddsinstitutet, SMI. Enligt utredningen “Ett effektivare smittskydd” fungerar det svenska smittskyddet på många sätt bra men på ett flertal områden görs idag ett dubbelarbete, när både SMI och Socialstyrelsen ägnar sig år samma frågor. Detta, menar Carl-Anders Ifarssons, skulle kunna undvikas om en ny fristående smittskyddsmyndighet bildades.

Den nya myndigheten föreslås ansvara för alla smittskyddsfrågor utom tillsyn och normering, alltså till exempel framtagande av föreskrifter, som blir kvar hos Socialstyrelsen. Ett antal områden som föreslås hamna i den nya myndigheten är epidemiologisk övervakning, rådgivning till ansvariga inom landstingen och nationellt ansvar för laboratorier på smittskyddsområdet.

Dessutom föreslås att Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, Strama, permanentas och blir en del av myndigheten. Strama får mycket beröm av utredaren för sitt arbete.

Utredaren föreslår också att det nära organisatoriska samarbetet som SMI idag har med Karolinska institutet, KI, upphör och att viss forskning och de så kallade donationsprofessurerna överförs till KI i sin helhet. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.