Annons

Exporten av läkemedel större än bil- och stålexporten

Läkemedelssektorn konsoliderar sig som en av Sveriges främsta exportnäringar.

21 mar 2002, kl 13:42
0

Annons

Den svenska exporten av läkemedel ökade enligt Statistiska Centralbyrån med 23 procent under perioden januari till november 2001 jämfört med samma period året innan.

? En viktig förklaring är Astrazenecas enorma satsningar i Södertälje. Anläggningarna där utgör sammantaget världens största läkemedelsproducerande enhet, säger Olle Hagberg på Läkemedelsindustriföreningen.

Ökningen av läkemedelsexporten under fjolåret kan dessutom ses mot bakgrund av att den totala exporten från Sverige minskade med en procent under tidsperioden. Läkemedel för
40,1 miljarder kronor exporterades från Sverige mellan januari och november 2001 enligt Statistiska Centralbyrån.

Under samma period exporterades bilar för 35,9, järn/stål för 36,8 och pappersmassa för 14,5 miljarder kronor. Andelen läkemedel av den totala exporten ökade till 5,6 procent.