Annons

EU och USA betonar självmordsvarning för epilepsiläkemedel

Både europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter uppmanar företag att förtydliga risken för självmord i produktinformationen om epilepsiläkemedel. Risken är känd sedan tidigare, och flera av preparaten har redan nu varningar inskrivna, men inte alla.

19 dec 2008, kl 13:07
0

Annons

I våras gick amerikanska läkemedelsmyndigheten ut med en uppmaning till läkare att vara uppmärksamma på förändringar i beteendet hos sina patienter. Detta efter att en genomgång av tillgängliga data visat att epilepsiläkemedel ger dubbelt så hög risk att drabbas av självmordstankar och suicidalt beteende jämfört med placebo.

Efter veckans möte i den europeiska myndighetens rådgivande kommitté, CHMP, uppmanas nu  företagen att uppdatera biverkningsinformationen för Keppra (levetiracetam), Lyrica (pregabalin), Vimpat (lacosamide) och Zonegran (zonisamid).  De flesta har redan i dag uppgifter om självmordsrisk i sin produktinformation, men till exempel för Lyrica finns ingen sådan text i vare sig Fass eller produktresumén.