Etikavtal klart mellan Apoteket och Lif före årets slut

Innan året är slut finns ett avtal som reglerar umgängesformerna mellan de anställda på Apoteket och läkemedelsindustrin. Apotekets personal får umgås med industrins, men de ska betala sina egna kostnader, anser Apoteket.

19 okt 2004, kl 18:32
0

Annons

Det nya avtalet bygger på det avtal som i somras slöts mellan Läkemedelsindustriföreningen, Lif, och Landstingsförbundet, LF, som reglerar hur industrin och sjukvårdens personal får umgås med varandra.

? Precis som industrin arbetar vi mycket mot landstingens personal. Då är det bra om vi har samma förhållningssätt mot industrin som landstingens personal, säger Thony Björk, informationsdirektör på Apoteket.

Lif:s styrelse beslöt våren 2003 att stärka upp de etiska avtalen med de organisationer och professioner man har kontakt med.

? Under hösten 2003 togs ett avtalsförslag fram med Apoteket som i praktiken har varit i kraft sedan november 2003. Att det inte har formaliserats beror på att vi ville avvakta avtalet med läkarkåren i syfte att få samma skrivningar, säger Richard Bergström, vd på Lif.

Betala egna kostnader

Eftersom det senare nu är undertecknat har Lif och Apoteket återupptagit arbetet under hösten. Avtalet kommer att innefatta hur Apotekets relation till industrin ska se ut, vad man kan göra och vad man inte kan göra, hur besök ska bokas in och vem som ska stå för vilka kostnader.

? Våra läkemedelsspecialister är beroende av att vara med på internationella kongresser. Då kan det inte vara fel att umgås med industrins representanter men vi ska stå för våra egna kostnader, säger Thony Björk.

Richard Bergström menar att industrins relationer med apotekspersonalen är sunda, men att det ändå finns anledning att reglera dessa. Även Apotekets egna undersökningar visar att umgänget hålls på en acceptabel nivå.

? Just nu ligger ett avtalsförslag på Apotekets bord. När det väl undertecknats gäller det omedelbart, säger Richard Bergström.

? Vi räknar med att ha ett påskrivet avtal innan året är slut, säger Thony Björk.