Annons

En av sju hjärtpatienter till sjukhus efter felmedicinering

En av sju akut inlagda hjärtpatienter på Södersjukhuset lades in på grund av läkemedelsbiverkningar. Det visar en studie som läkaren Catharina Sarlöv har gjort. Den främsta orsaken till problemen är det stora antalet läkemedel.

9 jun 2002, kl 06:50
0

Hos 70 av de 500 (14 procent) hjärtpatienter som lades in akut på Södersjukhuset under en treveckorsperiod i höstas var det en misstänkt eller möjlig läkemedelsbiverkan som orsakade eller bidrog till sjukhusinläggningen.


Medelåldern hos de biverkningsdrabbade var 76,6 år. Två av tre var kvinnor. I genomsnitt tog de 6,2 läkemedel vardera.


? Men en patient hade hela 16 preparat! Och hälften av de inlagda hjärt-kärlpatienterna tog fler än sju preparat, berättar Catharina Sarlöv, ST-läkare vid medicinkliniken på Södersjukhuset i Stockholm som gjort undersökningen.


 


Äldre i riskzonen


Det är framför allt de äldre patienterna som är i riskzonen för att drabbas av biverkningar av sina läkemedel.


? Äldre löper två?tre gånger högre risk för biverkningar.


Det beror på flera faktorer. Eftersom muskelmassan minskar med åren stiger andelen kroppsfett samtidigt som kroppens vattenhalt sjunker. Då kan fettlösliga läkemedel få en riskabelt hög koncentration i kroppen. Metabolismen förändras, i de flesta fall så att omsättningen av läkemedel går långsammare. Hjärnans känslighet ökar också med stigande ålder.


Men den kanske viktigaste orsaken till att äldre oftare drabbas av läkemedelsrelaterade biverkningar är polyfarmacin. Även om det är få som tar så många som 16 olika läkemedel så tar ändå åtskilliga en försvarlig mängd medicin. Var fjärde person som är äldre än 70 år gör minst 30 läkemedelsköp per år.


 


Yrsel och andnöd vanligast


Under tre veckor i höstas tittade Catharina Sarlöv i efterhand på samtliga inlagda patienters journaler.


När undersökningens patienter kommer till läkare är deras subjektiva symtom ofta ganska diffusa. Yrsel och ostadighet är vanligast tätt följt av andnöd (se bild).


Det kan vara svårt att avgöra vilka symtom som beror på patientens sjukdom, vilka som beror på läkemedel och vilka som är uttryck för ett fullt normalt åldrande.


Men i en del fall är sambandet tydligare.


? Yrsel och trötthet i kombination med bradykardi orsakas sannolikt av den betablockad som patienterna står på, säger Catharina Sarlöv som anser att tätare uppföljningar och dosjusteringar skulle minska fallrisken.


 


Ökad medvetenhet om biverkningar


Det behövs en ökad medvetenhet om risken för läkemedelsbiverkningar i läkarkåren.


? Om man ska tro patientjournalerna så har många läkare inte ens tänkt tanken att läkemedel skulle kunna vara orsak till patienternas problem, säger Catharina Sarlöv.


Tanklösheten kan försämra livskvaliteten för patienterna och bli dyr för samhället.


En kvinna som för andra gången bryter handleden riskerar till exempel att skickas till geriatrisk klinik utan att någon läkare så mycket som funderar över att hon kanske blir yr och faller för att hon står på ett antal olika blodtryckssänkande läkemedel.


Genom att individualisera behandlingen skulle biverkningarna över lag kunna bli färre ? och antalet biverkningsrelaterade inläggningar minska.


? Det kan vara svårt att hinna med en individuell bedömning. En standardiserad går ju fortare, säger Catharina Sarlöv, som i sin studie sett faran med generell behandling av patienterna, speciellt de äldre.


Ibland glömmer läkarna att sätta ut läkemedel så att patienten tar dubbla  doser, något som utgör en onödig kostnad även om det inte alltid går så långt som till sjukhusinläggning.


? Bättre samarbete mellan olika vårdenheter skulle minska informationsmissarna och ge bättre behandling, säger Catharina Sarlöv.


Eva Tiwe